Inici Les Dades Activitat Assistencial Direcció per a les Persones Activitat Docent Nucli2025 Notícies Obres Organització i Persones Els Informes Complets
Anteriors
ca
ca
Resum Anual

Memòria 2022


24989

Altes


271

Trasplantaments

{"v":"5.4.4","fr":30,"ip":0,"op":300,"w":1920,"h":1920,"nm":"Personas","ddd":0,"assets":[{"id":"comp_0","layers":[{"ddd":0,"ind":1,"ty":4,"nm":"Gafas 3","td":1,"sr":1,"ks":{"o":{"a":0,"k":100,"ix":11},"r":{"a":0,"k":0,"ix":10},"p":{"a":0,"k":[960,960,0],"ix":2},"a":{"a":0,"k":[960,960,0],"ix":1},"s":{"a":0,"k":[100,100,100],"ix":6}},"ao":0,"shapes":[{"ty":"gr","it":[{"ind":0,"ty":"sh","ix":1,"ks":{"a":0,"k":{"i":[[37.219,0],[0,62.289],[-37.214,0],[0,-62.29]],"o":[[-37.214,0],[0,-62.29],[37.219,0],[0,62.289]],"v":[[162.973,114.911],[94.315,0.004],[162.973,-114.912],[231.633,0.004]],"c":true},"ix":2},"nm":"Path 1","mn":"ADBE Vector Shape - Group","hd":false},{"ind":1,"ty":"sh","ix":2,"ks":{"a":0,"k":{"i":[[54.769,0],[0,63.36],[-54.771,0],[0,-63.361]],"o":[[-54.771,0],[0,-63.361],[54.769,0],[0,63.36]],"v":[[-132.307,114.911],[-231.633,0.004],[-132.307,-114.912],[-32.98,0.004]],"c":true},"ix":2},"nm":"Path 2","mn":"ADBE Vector Shape - Group","hd":false},{"ind":2,"ty":"sh","ix":3,"ks":{"a":0,"k":{"i":[[60.176,0],[10.206,-69.891],[17.718,-6.896],[66.345,0],[0,-84.68],[-76.082,0],[-5.16,79.477],[-9.858,0],[-6.961,-4.925],[-58.033,0],[0,86.107]],"o":[[-52.306,0],[-17.933,-6.144],[-13.132,-69.562],[-76.082,0],[0,84.673],[72.705,0],[7.467,-6.254],[8.703,0],[3.19,81.708],[60.176,0],[0,-86.115]],"v":[[162.973,-153.564],[58.022,-32.691],[2.718,-31.61],[-132.307,-153.564],[-270.285,0.004],[-132.307,153.564],[5.267,11.166],[31.917,1.491],[55.856,9.105],[162.973,153.564],[270.286,0.004]],"c":true},"ix":2},"nm":"Path 3","mn":"ADBE Vector Shape - Group","hd":false},{"ty":"mm","mm":1,"nm":"Merge Paths 1","mn":"ADBE Vector Filter - Merge","hd":false},{"ty":"fl","c":{"a":0,"k":[0.104999998504,0.297000002394,0.170999998205,1],"ix":4},"o":{"a":0,"k":100,"ix":5},"r":1,"bm":0,"nm":"Fill 1","mn":"ADBE Vector Graphic - Fill","hd":false},{"ty":"tr","p":{"a":0,"k":[1243.081,808.483],"ix":2},"a":{"a":0,"k":[0,0],"ix":1},"s":{"a":0,"k":[100,100],"ix":3},"r":{"a":0,"k":0,"ix":6},"o":{"a":0,"k":100,"ix":7},"sk":{"a":0,"k":0,"ix":4},"sa":{"a":0,"k":0,"ix":5},"nm":"Transform"}],"nm":"Group 1","np":5,"cix":2,"bm":0,"ix":1,"mn":"ADBE Vector Group","hd":false},{"ty":"tm","s":{"a":0,"k":0,"ix":1},"e":{"a":0,"k":100,"ix":2},"o":{"a":0,"k":0,"ix":3},"m":1,"ix":2,"nm":"Trim Paths 1","mn":"ADBE Vector Filter - Trim","hd":false}],"ip":30,"op":100,"st":0,"bm":0},{"ddd":0,"ind":2,"ty":4,"nm":"Gafas 2","tt":1,"sr":1,"ks":{"o":{"a":0,"k":100,"ix":11},"r":{"a":0,"k":0,"ix":10},"p":{"a":0,"k":[960,960,0],"ix":2},"a":{"a":0,"k":[0,0,0],"ix":1},"s":{"a":0,"k":[100,100,100],"ix":6}},"ao":0,"shapes":[{"ty":"gr","it":[{"ind":0,"ty":"sh","ix":1,"ks":{"a":0,"k":{"i":[[0,0],[98,0],[34,0],[4,16],[106,-48],[-34,-42],[-44,58],[-32,4],[-12,-38],[-44,26],[-12,238]],"o":[[0,0],[-98,0],[-34,0],[-4,-16],[-106,48],[34,42],[44,-58],[32,-4],[12,38],[44,-26],[12,-238]],"v":[[562,-38],[450,-286],[354,-162],[266,-170],[108,-280],[62,-64],[226,-44],[286,-134],[362,-116],[460,-20],[554,-286]],"c":false},"ix":2},"nm":"Path 1","mn":"ADBE Vector Shape - Group","hd":false},{"ty":"tm","s":{"a":1,"k":[{"i":{"x":[0.3],"y":[1]},"o":{"x":[0.7],"y":[0]},"t":30,"s":[50],"e":[100]},{"i":{"x":[0.3],"y":[1]},"o":{"x":[0.7],"y":[0]},"t":50,"s":[100],"e":[100]},{"i":{"x":[0.3],"y":[1]},"o":{"x":[0.7],"y":[0]},"t":80,"s":[100],"e":[50]},{"t":100}],"ix":1},"e":{"a":1,"k":[{"i":{"x":[0.3],"y":[1]},"o":{"x":[0.7],"y":[0]},"t":30,"s":[50],"e":[0]},{"i":{"x":[0.3],"y":[1]},"o":{"x":[0.7],"y":[0]},"t":50,"s":[0],"e":[0]},{"i":{"x":[0.3],"y":[1]},"o":{"x":[0.7],"y":[0]},"t":80,"s":[0],"e":[50]},{"t":100}],"ix":2},"o":{"a":0,"k":0,"ix":3},"m":1,"ix":2,"nm":"Trim Paths 1","mn":"ADBE Vector Filter - Trim","hd":false},{"ty":"st","c":{"a":0,"k":[0.105882361531,0.298039227724,0.172549024224,1],"ix":3},"o":{"a":0,"k":100,"ix":4},"w":{"a":0,"k":61,"ix":5},"lc":1,"lj":1,"ml":4,"bm":0,"nm":"Stroke 1","mn":"ADBE Vector Graphic - Stroke","hd":false},{"ty":"tr","p":{"a":0,"k":[0,0],"ix":2},"a":{"a":0,"k":[0,0],"ix":1},"s":{"a":0,"k":[100,100],"ix":3},"r":{"a":0,"k":0,"ix":6},"o":{"a":0,"k":100,"ix":7},"sk":{"a":0,"k":0,"ix":4},"sa":{"a":0,"k":0,"ix":5},"nm":"Transform"}],"nm":"Shape 1","np":3,"cix":2,"bm":0,"ix":1,"mn":"ADBE Vector Group","hd":false}],"ip":30,"op":100,"st":0,"bm":0},{"ddd":0,"ind":3,"ty":4,"nm":"Boca Barba","sr":1,"ks":{"o":{"a":1,"k":[{"i":{"x":[0.3],"y":[1]},"o":{"x":[0.7],"y":[0]},"t":265,"s":[100],"e":[0]},{"t":275}],"ix":11},"r":{"a":0,"k":0,"ix":10},"p":{"a":0,"k":[944,1207.237,0],"ix":2},"a":{"a":0,"k":[-16,247.237,0],"ix":1},"s":{"a":1,"k":[{"i":{"x":[0.6,0.6,0.6],"y":[1,1,1]},"o":{"x":[0.4,0.4,0.4],"y":[0,0,0]},"t":220,"s":[0,0,100],"e":[85,85,100]},{"i":{"x":[0.6,0.6,0.6],"y":[1,1,1]},"o":{"x":[0.4,0.4,0.4],"y":[0,0,0]},"t":235,"s":[85,85,100],"e":[80,80,100]},{"i":{"x":[0.6,0.6,0.6],"y":[1,1,1]},"o":{"x":[0.4,0.4,0.4],"y":[0,0,0]},"t":240,"s":[80,80,100],"e":[85,85,100]},{"t":255}],"ix":6}},"ao":0,"shapes":[{"ty":"gr","it":[{"ind":0,"ty":"sh","ix":1,"ks":{"a":1,"k":[{"i":{"x":0.6,"y":1},"o":{"x":0.4,"y":0},"t":235,"s":[{"i":[[59,-57],[58,-74],[-110,77]],"o":[[-21,-26],[111,73],[-34,-44]],"v":[[-17,235],[-193,240],[161,239]],"c":true}],"e":[{"i":[[72.25,-53.059],[0,-55.559],[-0.677,38.303]],"o":[[-21,-26],[0,46.941],[0.5,-28.309]],"v":[[-17,235],[-113,247.5],[89.75,252.75]],"c":true}]},{"i":{"x":0.6,"y":1},"o":{"x":0.4,"y":0},"t":240,"s":[{"i":[[72.25,-53.059],[0,-55.559],[-0.677,38.303]],"o":[[-21,-26],[0,46.941],[0.5,-28.309]],"v":[[-17,235],[-113,247.5],[89.75,252.75]],"c":true}],"e":[{"i":[[59,-57],[58,-74],[-110,77]],"o":[[-21,-26],[111,73],[-34,-44]],"v":[[-17,235],[-193,240],[161,239]],"c":true}]},{"t":255}],"ix":2},"nm":"Path 1","mn":"ADBE Vector Shape - Group","hd":false},{"ty":"fl","c":{"a":0,"k":[0.95294123888,0.752941250801,0.223529428244,1],"ix":4},"o":{"a":0,"k":100,"ix":5},"r":1,"bm":0,"nm":"Fill 1","mn":"ADBE Vector Graphic - Fill","hd":false},{"ty":"tr","p":{"a":0,"k":[0,0],"ix":2},"a":{"a":0,"k":[0,0],"ix":1},"s":{"a":0,"k":[100,100],"ix":3},"r":{"a":0,"k":0,"ix":6},"o":{"a":0,"k":100,"ix":7},"sk":{"a":0,"k":0,"ix":4},"sa":{"a":0,"k":0,"ix":5},"nm":"Transform"}],"nm":"Shape 1","np":2,"cix":2,"bm":0,"ix":1,"mn":"ADBE Vector Group","hd":false}],"ip":210,"op":280,"st":0,"bm":0},{"ddd":0,"ind":4,"ty":4,"nm":"Cara Barba","sr":1,"ks":{"o":{"a":1,"k":[{"i":{"x":[0.3],"y":[1]},"o":{"x":[0.7],"y":[0]},"t":210,"s":[0],"e":[100]},{"i":{"x":[0.824],"y":[26.729]},"o":{"x":[0.553],"y":[0]},"t":230,"s":[100],"e":[100]},{"i":{"x":[0.694],"y":[1]},"o":{"x":[0.41],"y":[0.171]},"t":265,"s":[100],"e":[0]},{"t":275}],"ix":11},"r":{"a":0,"k":0,"ix":10},"p":{"a":0,"k":[960,960,0],"ix":2},"a":{"a":0,"k":[0,0,0],"ix":1},"s":{"a":0,"k":[100,100,100],"ix":6}},"ao":0,"shapes":[{"ty":"gr","it":[{"ind":0,"ty":"sh","ix":1,"ks":{"a":0,"k":{"i":[[42,71.5],[80.5,41.5],[69,-9],[23,-27],[33,-44],[-7,-7],[-18.768,5.979],[-56.5,-60.5],[-5.5,-66.5],[-20.5,-4.5],[-33.5,14.5],[-21.5,6],[-16.5,12],[1,20],[3,59.5]],"o":[[-31,70],[120,81],[28,50],[84,32],[16.5,2],[22.75,-23],[15.5,-73.5],[98,-54],[28,-26.75],[6,-47.5],[-50.25,-57],[-90.5,-43.625],[-27.5,-20.5],[-43,-9],[-59,49]],"v":[[-79.5,-436.5],[-288,-366],[-318,-134],[-332,-18],[-280.25,153.5],[-231.75,175.75],[-180,152],[-5,106],[161,186.25],[252.75,166.25],[322,80],[336.875,-37.75],[292,-187],[252.5,-263],[144,-388]],"c":true},"ix":2},"nm":"Path 1","mn":"ADBE Vector Shape - Group","hd":false},{"ty":"fl","c":{"a":0,"k":[0.95294123888,0.752941250801,0.223529428244,1],"ix":4},"o":{"a":0,"k":100,"ix":5},"r":1,"bm":0,"nm":"Fill 1","mn":"ADBE Vector Graphic - Fill","hd":false},{"ty":"tr","p":{"a":0,"k":[0,0],"ix":2},"a":{"a":0,"k":[0,0],"ix":1},"s":{"a":0,"k":[100,100],"ix":3},"r":{"a":0,"k":0,"ix":6},"o":{"a":0,"k":100,"ix":7},"sk":{"a":0,"k":0,"ix":4},"sa":{"a":0,"k":0,"ix":5},"nm":"Transform"}],"nm":"Shape 1","np":2,"cix":2,"bm":0,"ix":1,"mn":"ADBE Vector Group","hd":false}],"ip":210,"op":280,"st":0,"bm":0},{"ddd":0,"ind":5,"ty":4,"nm":"Pelo cambiante","sr":1,"ks":{"o":{"a":0,"k":100,"ix":11},"r":{"a":0,"k":0,"ix":10},"p":{"a":0,"k":[960,960,0],"ix":2},"a":{"a":0,"k":[960,960,0],"ix":1},"s":{"a":0,"k":[100,100,100],"ix":6}},"ao":0,"shapes":[{"ty":"gr","it":[{"ind":0,"ty":"sh","ix":1,"ks":{"a":1,"k":[{"i":{"x":0.3,"y":1},"o":{"x":0.7,"y":0},"t":20,"s":[{"i":[[-3.662,2.832],[11.123,38.848],[0,0],[-24.099,12.614],[-12.331,-17.445],[0,0],[-22.67,15.744],[5.125,20.244],[0,0],[-19.091,25.394],[-25.444,4.989],[0,0],[-23.247,20.49],[-1.575,1.495],[0,0],[91.904,70.137],[36.737,0.993],[0,0],[62.798,-23.589],[0,0],[58.721,-116.255],[-47.003,-133.461],[0,0],[-49.983,28.786]],"o":[[31.968,-24.718],[0,0],[-7.772,-39.266],[24.099,-12.615],[12.331,17.445],[15.828,22.611],[17.152,-11.911],[0,0],[-7.796,-30.799],[15.581,-20.725],[0,0],[30.486,-5.977],[1.625,-1.432],[0,0],[83.833,-79.61],[-29.214,-22.296],[0,0],[-67.058,-1.812],[0,0],[-121.926,45.799],[-63.793,126.299],[0,0],[23.866,54.678],[3.878,-2.234]],"v":[[-186.583,565.719],[-152.062,460.449],[-240.146,144.874],[-223.017,70.223],[-158.249,79.164],[-137.234,110.472],[-65.603,115.894],[-45.609,62.439],[-63.38,-7.754],[-45.518,-96.619],[18.206,-136.559],[364.838,-204.519],[446.809,-245.048],[451.677,-249.352],[475.099,-271.594],[459.712,-557.066],[358.27,-592.887],[87.625,-600.202],[-109.007,-567.227],[-204.735,-531.268],[-485.645,-279.269],[-511.929,127.352],[-337.442,527.114],[-197.933,573.228]],"c":true}],"e":[{"i":[[-7.915,9.61],[-1.894,10.841],[20.272,32.266],[8.669,14.265],[-29.669,32.945],[-35.184,-26.864],[-12.185,-9.215],[-28.191,27.83],[-7.462,11.137],[-29.9,42.727],[-26.124,30.668],[-46.244,17.372],[-14.773,13.343],[-30.905,7.039],[-30.983,-16.702],[-0.13,0.175],[54.188,55.505],[73.543,33.189],[53.911,-7.836],[0,0],[58.721,-116.255],[-41.011,-150.257],[-55.274,-55.745],[-7.265,5.619]],"o":[[7.915,-9.61],[1.894,-10.841],[-20.272,-32.266],[-19.401,-30.115],[31.331,-34.055],[17.134,13.082],[12.185,9.215],[28.191,-27.83],[7.462,-11.138],[15.1,-34.773],[21.876,-28.832],[46.244,-17.372],[14.773,-13.343],[30.905,-7.039],[30.983,16.702],[-13.63,-25.325],[-54.188,-55.505],[-73.543,-33.189],[-53.911,7.836],[-95.183,41.877],[-63.793,126.299],[41.011,150.257],[0.524,0.495],[7.265,-5.619]],"v":[[-267.083,353.469],[-245.312,313.699],[-253.646,235.375],[-366.517,99.723],[-362.249,-5.336],[-231.734,-12.527],[-170.103,37.394],[-105.109,32.939],[-55.88,-28.254],[17.482,-135.619],[22.706,-229.559],[108.338,-257.519],[211.309,-337.548],[280.177,-379.352],[383.099,-365.094],[437.712,-310.066],[337.27,-446.887],[147.625,-573.202],[-78.007,-595.227],[-197.735,-556.268],[-438.645,-322.269],[-487.929,109.352],[-318.692,395.864],[-300.933,382.228]],"c":true}]},{"i":{"x":0.3,"y":1},"o":{"x":0.7,"y":0},"t":40,"s":[{"i":[[-7.915,9.61],[-1.894,10.841],[20.272,32.266],[8.669,14.265],[-29.669,32.945],[-35.184,-26.864],[-12.185,-9.215],[-28.191,27.83],[-7.462,11.137],[-29.9,42.727],[-26.124,30.668],[-46.244,17.372],[-14.773,13.343],[-30.905,7.039],[-30.983,-16.702],[-0.13,0.175],[54.188,55.505],[73.543,33.189],[53.911,-7.836],[0,0],[58.721,-116.255],[-41.011,-150.257],[-55.274,-55.745],[-7.265,5.619]],"o":[[7.915,-9.61],[1.894,-10.841],[-20.272,-32.266],[-19.401,-30.115],[31.331,-34.055],[17.134,13.082],[12.185,9.215],[28.191,-27.83],[7.462,-11.138],[15.1,-34.773],[21.876,-28.832],[46.244,-17.372],[14.773,-13.343],[30.905,-7.039],[30.983,16.702],[-13.63,-25.325],[-54.188,-55.505],[-73.543,-33.189],[-53.911,7.836],[-95.183,41.877],[-63.793,126.299],[41.011,150.257],[0.524,0.495],[7.265,-5.619]],"v":[[-267.083,353.469],[-245.312,313.699],[-253.646,235.375],[-366.517,99.723],[-362.249,-5.336],[-231.734,-12.527],[-170.103,37.394],[-105.109,32.939],[-55.88,-28.254],[17.482,-135.619],[22.706,-229.559],[108.338,-257.519],[211.309,-337.548],[280.177,-379.352],[383.099,-365.094],[437.712,-310.066],[337.27,-446.887],[147.625,-573.202],[-78.007,-595.227],[-197.735,-556.268],[-438.645,-322.269],[-487.929,109.352],[-318.692,395.864],[-300.933,382.228]],"c":true}],"e":[{"i":[[-7.915,9.61],[-1.894,10.841],[20.272,32.266],[8.669,14.265],[-29.669,32.945],[-35.184,-26.864],[-12.185,-9.215],[-28.191,27.83],[-7.462,11.137],[-29.9,42.727],[-26.124,30.668],[-46.244,17.372],[-14.773,13.343],[-30.905,7.039],[-30.983,-16.702],[-0.13,0.175],[54.188,55.505],[73.543,33.189],[53.911,-7.836],[0,0],[58.721,-116.255],[-41.011,-150.257],[-55.274,-55.745],[-7.265,5.619]],"o":[[7.915,-9.61],[1.894,-10.841],[-20.272,-32.266],[-19.401,-30.115],[31.331,-34.055],[17.134,13.082],[12.185,9.215],[28.191,-27.83],[7.462,-11.138],[15.1,-34.773],[21.876,-28.832],[46.244,-17.372],[14.773,-13.343],[30.905,-7.039],[30.983,16.702],[-13.63,-25.325],[-54.188,-55.505],[-73.543,-33.189],[-53.911,7.836],[-95.183,41.877],[-63.793,126.299],[41.011,150.257],[0.524,0.495],[7.265,-5.619]],"v":[[-267.083,353.469],[-245.312,313.699],[-253.646,235.375],[-366.517,99.723],[-362.249,-5.336],[-231.734,-12.527],[-170.103,37.394],[-105.109,32.939],[-55.88,-28.254],[17.482,-135.619],[22.706,-229.559],[108.338,-257.519],[211.309,-337.548],[280.177,-379.352],[383.099,-365.094],[437.712,-310.066],[337.27,-446.887],[147.625,-573.202],[-78.007,-595.227],[-197.735,-556.268],[-438.645,-322.269],[-487.929,109.352],[-318.692,395.864],[-300.933,382.228]],"c":true}]},{"i":{"x":0.3,"y":1},"o":{"x":0.7,"y":0},"t":80,"s":[{"i":[[-7.915,9.61],[-1.894,10.841],[20.272,32.266],[8.669,14.265],[-29.669,32.945],[-35.184,-26.864],[-12.185,-9.215],[-28.191,27.83],[-7.462,11.137],[-29.9,42.727],[-26.124,30.668],[-46.244,17.372],[-14.773,13.343],[-30.905,7.039],[-30.983,-16.702],[-0.13,0.175],[54.188,55.505],[73.543,33.189],[53.911,-7.836],[0,0],[58.721,-116.255],[-41.011,-150.257],[-55.274,-55.745],[-7.265,5.619]],"o":[[7.915,-9.61],[1.894,-10.841],[-20.272,-32.266],[-19.401,-30.115],[31.331,-34.055],[17.134,13.082],[12.185,9.215],[28.191,-27.83],[7.462,-11.138],[15.1,-34.773],[21.876,-28.832],[46.244,-17.372],[14.773,-13.343],[30.905,-7.039],[30.983,16.702],[-13.63,-25.325],[-54.188,-55.505],[-73.543,-33.189],[-53.911,7.836],[-95.183,41.877],[-63.793,126.299],[41.011,150.257],[0.524,0.495],[7.265,-5.619]],"v":[[-267.083,353.469],[-245.312,313.699],[-253.646,235.375],[-366.517,99.723],[-362.249,-5.336],[-231.734,-12.527],[-170.103,37.394],[-105.109,32.939],[-55.88,-28.254],[17.482,-135.619],[22.706,-229.559],[108.338,-257.519],[211.309,-337.548],[280.177,-379.352],[383.099,-365.094],[437.712,-310.066],[337.27,-446.887],[147.625,-573.202],[-78.007,-595.227],[-197.735,-556.268],[-438.645,-322.269],[-487.929,109.352],[-318.692,395.864],[-300.933,382.228]],"c":true}],"e":[{"i":[[0,0],[0.394,1.409],[20.272,32.266],[8.669,14.265],[-43.331,75.055],[-8.816,-19.136],[-9.185,-23.215],[0,0],[-58.038,64.862],[-13.601,20.773],[-13.376,21.832],[0,0],[-26.773,0.843],[-30.906,7.04],[-44.983,24.298],[-0.13,0.175],[17.057,-4.042],[190.457,-37.189],[134.089,-1.164],[0,0],[-28.727,-77.878],[-87.989,-288.744],[-94.726,-148.256],[-59.485,-38.62]],"o":[[0,0],[6.894,-159.591],[-20.272,-32.267],[-19.401,-30.115],[43.331,-75.056],[8.816,19.136],[9.185,23.214],[0,0],[24.962,-32.138],[13.6,-20.773],[13.376,-21.832],[0,0],[26.773,-0.843],[30.904,-7.039],[44.983,-24.298],[32.37,-141.325],[-23.188,5.495],[-76.547,-25.509],[-143.911,-1.164],[-310.183,57.877],[18.727,43.878],[41.011,143.256],[109.274,-14.256],[131.015,-104.62]],"v":[[21.917,674.969],[-159.812,506.699],[-191.646,271.374],[-293.517,147.724],[-341.249,-1.336],[-200.734,-20.528],[-169.103,57.394],[-141.109,153.94],[-68.88,61.747],[17.482,-52.619],[53.706,-119.559],[81.338,-206.519],[150.309,-201.548],[247.178,-204.352],[368.099,-244.094],[466.712,-335.066],[513.27,-476.887],[245.625,-527.202],[49.993,-605.227],[-271.735,-402.268],[-468.645,113.731],[-581.929,480.352],[-419.192,713.864],[-190.433,762.228]],"c":true}]},{"i":{"x":0.3,"y":1},"o":{"x":0.7,"y":0},"t":100,"s":[{"i":[[0,0],[0.394,1.409],[20.272,32.266],[8.669,14.265],[-43.331,75.055],[-8.816,-19.136],[-9.185,-23.215],[0,0],[-58.038,64.862],[-13.601,20.773],[-13.376,21.832],[0,0],[-26.773,0.843],[-30.906,7.04],[-44.983,24.298],[-0.13,0.175],[17.057,-4.042],[190.457,-37.189],[134.089,-1.164],[0,0],[-28.727,-77.878],[-87.989,-288.744],[-94.726,-148.256],[-59.485,-38.62]],"o":[[0,0],[6.894,-159.591],[-20.272,-32.267],[-19.401,-30.115],[43.331,-75.056],[8.816,19.136],[9.185,23.214],[0,0],[24.962,-32.138],[13.6,-20.773],[13.376,-21.832],[0,0],[26.773,-0.843],[30.904,-7.039],[44.983,-24.298],[32.37,-141.325],[-23.188,5.495],[-76.547,-25.509],[-143.911,-1.164],[-310.183,57.877],[18.727,43.878],[41.011,143.256],[109.274,-14.256],[131.015,-104.62]],"v":[[21.917,674.969],[-159.812,506.699],[-191.646,271.374],[-293.517,147.724],[-341.249,-1.336],[-200.734,-20.528],[-169.103,57.394],[-141.109,153.94],[-68.88,61.747],[17.482,-52.619],[53.706,-119.559],[81.338,-206.519],[150.309,-201.548],[247.178,-204.352],[368.099,-244.094],[466.712,-335.066],[513.27,-476.887],[245.625,-527.202],[49.993,-605.227],[-271.735,-402.268],[-468.645,113.731],[-581.929,480.352],[-419.192,713.864],[-190.433,762.228]],"c":true}],"e":[{"i":[[0,0],[0.394,1.409],[20.272,32.267],[8.669,14.265],[-43.331,75.055],[-8.816,-19.136],[-9.185,-23.215],[0,0],[-58.038,64.862],[-13.601,20.773],[-13.376,21.832],[0,0],[-26.773,0.843],[-30.906,7.04],[-44.983,24.298],[-0.13,0.175],[17.057,-4.042],[190.457,-37.189],[134.089,-1.164],[0,0],[-28.727,-77.878],[-87.989,-288.744],[-94.726,-148.256],[-59.485,-38.62]],"o":[[0,0],[6.894,-159.591],[-20.272,-32.267],[-19.401,-30.115],[43.331,-75.056],[8.816,19.136],[9.185,23.214],[0,0],[24.962,-32.138],[13.6,-20.773],[13.376,-21.832],[0,0],[26.773,-0.843],[30.905,-7.039],[44.983,-24.298],[32.37,-141.325],[-23.188,5.495],[-76.547,-25.509],[-143.911,-1.164],[-310.183,57.877],[18.727,43.878],[41.011,143.256],[109.274,-14.256],[131.015,-104.62]],"v":[[21.917,674.969],[-159.812,506.699],[-191.646,271.374],[-293.517,147.724],[-341.249,-1.336],[-200.734,-20.528],[-169.103,57.394],[-141.109,153.94],[-68.88,61.747],[17.482,-52.619],[53.706,-119.559],[81.338,-206.519],[150.309,-201.548],[247.177,-204.352],[368.099,-244.094],[466.712,-335.066],[513.27,-476.887],[245.625,-527.202],[49.993,-605.227],[-271.735,-402.268],[-468.645,113.731],[-581.929,480.352],[-419.192,713.864],[-190.433,762.228]],"c":true}]},{"i":{"x":0.3,"y":1},"o":{"x":0.7,"y":0},"t":130,"s":[{"i":[[0,0],[0.394,1.409],[20.272,32.267],[8.669,14.265],[-43.331,75.055],[-8.816,-19.136],[-9.185,-23.215],[0,0],[-58.038,64.862],[-13.601,20.773],[-13.376,21.832],[0,0],[-26.773,0.843],[-30.906,7.04],[-44.983,24.298],[-0.13,0.175],[17.057,-4.042],[190.457,-37.189],[134.089,-1.164],[0,0],[-28.727,-77.878],[-87.989,-288.744],[-94.726,-148.256],[-59.485,-38.62]],"o":[[0,0],[6.894,-159.591],[-20.272,-32.267],[-19.401,-30.115],[43.331,-75.056],[8.816,19.136],[9.185,23.214],[0,0],[24.962,-32.138],[13.6,-20.773],[13.376,-21.832],[0,0],[26.773,-0.843],[30.905,-7.039],[44.983,-24.298],[32.37,-141.325],[-23.188,5.495],[-76.547,-25.509],[-143.911,-1.164],[-310.183,57.877],[18.727,43.878],[41.011,143.256],[109.274,-14.256],[131.015,-104.62]],"v":[[21.917,674.969],[-159.812,506.699],[-191.646,271.374],[-293.517,147.724],[-341.249,-1.336],[-200.734,-20.528],[-169.103,57.394],[-141.109,153.94],[-68.88,61.747],[17.482,-52.619],[53.706,-119.559],[81.338,-206.519],[150.309,-201.548],[247.177,-204.352],[368.099,-244.094],[466.712,-335.066],[513.27,-476.887],[245.625,-527.202],[49.993,-605.227],[-271.735,-402.268],[-468.645,113.731],[-581.929,480.352],[-419.192,713.864],[-190.433,762.228]],"c":true}],"e":[{"i":[[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[4.4,56.773],[-2.376,28.832],[0,0],[5.227,29.843],[4.095,14.039],[6.017,16.298],[6.63,11.825],[23.688,24.005],[19.749,12.59],[148.089,0.336],[49.001,-36.219],[33.727,-98.122],[0,0],[9.226,-44.744],[0,0]],"o":[[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[-4.4,-56.773],[2.376,-28.832],[0,0],[-5.227,-29.843],[-4.095,-14.039],[-6.017,-16.298],[-6.63,-11.825],[-23.688,-24.005],[-23.043,-14.689],[-143.912,-1.164],[-116.183,85.877],[-26.273,64.878],[0,0],[-9.226,44.744],[0,0]],"v":[[-281.083,311.969],[-279.812,238.699],[-279.835,156.312],[-279.534,83.224],[-279.248,8.039],[-278.734,-51.528],[360.647,-51.606],[362.891,311.44],[603.12,312.247],[543.482,219.381],[541.706,-15.559],[541.338,-97.519],[533.309,-161.548],[521.177,-219.352],[500.099,-281.594],[468.212,-353.066],[391.77,-451.887],[302.625,-526.202],[46.494,-601.727],[-226.735,-517.268],[-427.645,-222.269],[-447.929,46.852],[-452.692,228.864],[-507.933,311.728]],"c":true}]},{"i":{"x":0.3,"y":1},"o":{"x":0.7,"y":0},"t":160,"s":[{"i":[[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[4.4,56.773],[-2.376,28.832],[0,0],[5.227,29.843],[4.095,14.039],[6.017,16.298],[6.63,11.825],[23.688,24.005],[19.749,12.59],[148.089,0.336],[49.001,-36.219],[33.727,-98.122],[0,0],[9.226,-44.744],[0,0]],"o":[[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[-4.4,-56.773],[2.376,-28.832],[0,0],[-5.227,-29.843],[-4.095,-14.039],[-6.017,-16.298],[-6.63,-11.825],[-23.688,-24.005],[-23.043,-14.689],[-143.912,-1.164],[-116.183,85.877],[-26.273,64.878],[0,0],[-9.226,44.744],[0,0]],"v":[[-281.083,311.969],[-279.812,238.699],[-279.835,156.312],[-279.534,83.224],[-279.248,8.039],[-278.734,-51.528],[360.647,-51.606],[362.891,311.44],[603.12,312.247],[543.482,219.381],[541.706,-15.559],[541.338,-97.519],[533.309,-161.548],[521.177,-219.352],[500.099,-281.594],[468.212,-353.066],[391.77,-451.887],[302.625,-526.202],[46.494,-601.727],[-226.735,-517.268],[-427.645,-222.269],[-447.929,46.852],[-452.692,228.864],[-507.933,311.728]],"c":true}],"e":[{"i":[[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[4.4,56.773],[-2.376,28.832],[0,0],[5.227,29.843],[4.095,14.039],[6.017,16.298],[6.63,11.825],[23.688,24.005],[19.749,12.59],[148.089,0.336],[49.001,-36.219],[33.727,-98.122],[0,0],[9.226,-44.744],[0,0]],"o":[[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[-4.4,-56.773],[2.376,-28.832],[0,0],[-5.227,-29.843],[-4.095,-14.039],[-6.017,-16.298],[-6.63,-11.825],[-23.688,-24.005],[-23.043,-14.689],[-143.912,-1.164],[-116.183,85.877],[-26.273,64.878],[0,0],[-9.226,44.744],[0,0]],"v":[[-281.083,311.969],[-279.812,238.699],[-279.835,156.312],[-279.534,83.223],[-279.248,8.039],[-278.734,-51.528],[360.647,-51.606],[362.891,311.44],[603.12,312.247],[543.482,219.381],[541.706,-15.559],[541.338,-97.519],[533.309,-161.548],[521.177,-219.352],[500.099,-281.594],[468.212,-353.066],[391.77,-451.887],[302.625,-526.202],[46.494,-601.727],[-226.735,-517.268],[-427.645,-222.269],[-447.929,46.852],[-452.692,228.864],[-507.933,311.728]],"c":true}]},{"i":{"x":0.3,"y":1},"o":{"x":0.7,"y":0},"t":190,"s":[{"i":[[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[4.4,56.773],[-2.376,28.832],[0,0],[5.227,29.843],[4.095,14.039],[6.017,16.298],[6.63,11.825],[23.688,24.005],[19.749,12.59],[148.089,0.336],[49.001,-36.219],[33.727,-98.122],[0,0],[9.226,-44.744],[0,0]],"o":[[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[-4.4,-56.773],[2.376,-28.832],[0,0],[-5.227,-29.843],[-4.095,-14.039],[-6.017,-16.298],[-6.63,-11.825],[-23.688,-24.005],[-23.043,-14.689],[-143.912,-1.164],[-116.183,85.877],[-26.273,64.878],[0,0],[-9.226,44.744],[0,0]],"v":[[-281.083,311.969],[-279.812,238.699],[-279.835,156.312],[-279.534,83.223],[-279.248,8.039],[-278.734,-51.528],[360.647,-51.606],[362.891,311.44],[603.12,312.247],[543.482,219.381],[541.706,-15.559],[541.338,-97.519],[533.309,-161.548],[521.177,-219.352],[500.099,-281.594],[468.212,-353.066],[391.77,-451.887],[302.625,-526.202],[46.494,-601.727],[-226.735,-517.268],[-427.645,-222.269],[-447.929,46.852],[-452.692,228.864],[-507.933,311.728]],"c":true}],"e":[{"i":[[0,0],[-3.488,-46.974],[-7.083,-10.704],[-50.384,10.385],[-71.67,35.57],[-23.184,29.136],[27.435,79.215],[7.191,56.169],[0,0],[48.6,17.228],[-2.377,28.833],[0,0],[-5.227,45.157],[0,0],[2.983,54.202],[0,0],[71.312,51.495],[114.457,-50.189],[102.589,-171.664],[57.183,-61.877],[-103.727,-76.878],[-75.011,-60.756],[-42.226,-9.257],[-7.015,-39.88]],"o":[[0,0],[4.894,65.91],[-57.083,80.296],[29.616,144.385],[126.33,88.57],[130.816,-15.864],[26.435,-33.785],[93.191,-17.831],[0,0],[13.6,-9.772],[2.376,-28.832],[0,0],[5.329,-46.034],[0,0],[-2.017,-50.798],[0,0],[-27.341,-19.743],[-10.543,-123.189],[-54.412,-80.664],[-57.183,61.877],[-179.273,-48.122],[-91.989,49.756],[-39.226,35.744],[7.015,39.88]],"v":[[-349.083,261.97],[-387.812,356.699],[-349.835,440.312],[-269.534,599.224],[-10.248,718.039],[240.266,692.472],[374.647,482.394],[412.891,361.44],[505.12,262.247],[457.482,167.381],[493.706,106.44],[459.338,40.481],[518.309,-30.548],[499.177,-115.352],[527.099,-199.594],[490.212,-275.066],[449.77,-446.887],[262.625,-465.202],[-43.506,-507.727],[-277.735,-531.268],[-251.645,-292.269],[-387.929,-81.148],[-375.692,79.865],[-415.933,188.729]],"c":true}]},{"i":{"x":0.3,"y":1},"o":{"x":0.7,"y":0},"t":220,"s":[{"i":[[0,0],[-3.488,-46.974],[-7.083,-10.704],[-50.384,10.385],[-71.67,35.57],[-23.184,29.136],[27.435,79.215],[7.191,56.169],[0,0],[48.6,17.228],[-2.377,28.833],[0,0],[-5.227,45.157],[0,0],[2.983,54.202],[0,0],[71.312,51.495],[114.457,-50.189],[102.589,-171.664],[57.183,-61.877],[-103.727,-76.878],[-75.011,-60.756],[-42.226,-9.257],[-7.015,-39.88]],"o":[[0,0],[4.894,65.91],[-57.083,80.296],[29.616,144.385],[126.33,88.57],[130.816,-15.864],[26.435,-33.785],[93.191,-17.831],[0,0],[13.6,-9.772],[2.376,-28.832],[0,0],[5.329,-46.034],[0,0],[-2.017,-50.798],[0,0],[-27.341,-19.743],[-10.543,-123.189],[-54.412,-80.664],[-57.183,61.877],[-179.273,-48.122],[-91.989,49.756],[-39.226,35.744],[7.015,39.88]],"v":[[-349.083,261.97],[-387.812,356.699],[-349.835,440.312],[-269.534,599.224],[-10.248,718.039],[240.266,692.472],[374.647,482.394],[412.891,361.44],[505.12,262.247],[457.482,167.381],[493.706,106.44],[459.338,40.481],[518.309,-30.548],[499.177,-115.352],[527.099,-199.594],[490.212,-275.066],[449.77,-446.887],[262.625,-465.202],[-43.506,-507.727],[-277.735,-531.268],[-251.645,-292.269],[-387.929,-81.148],[-375.692,79.865],[-415.933,188.729]],"c":true}],"e":[{"i":[[0,0],[-3.488,-46.974],[-7.083,-10.704],[-50.384,10.385],[-71.67,35.57],[-23.184,29.136],[27.435,79.215],[7.191,56.169],[0,0],[48.6,17.228],[-2.377,28.833],[0,0],[-5.227,45.157],[0,0],[2.983,54.203],[0,0],[71.312,51.495],[114.457,-50.189],[102.589,-171.664],[57.183,-61.877],[-103.727,-76.878],[-75.011,-60.756],[-42.226,-9.257],[-7.015,-39.88]],"o":[[0,0],[4.894,65.91],[-57.083,80.296],[29.616,144.385],[126.33,88.57],[130.816,-15.864],[26.435,-33.785],[93.191,-17.831],[0,0],[13.6,-9.772],[2.376,-28.832],[0,0],[5.329,-46.034],[0,0],[-2.017,-50.797],[0,0],[-27.341,-19.743],[-10.543,-123.189],[-54.412,-80.664],[-57.183,61.877],[-179.273,-48.122],[-91.989,49.756],[-39.226,35.744],[7.015,39.88]],"v":[[-349.083,261.97],[-387.812,356.699],[-349.835,440.312],[-269.534,599.224],[-10.248,718.039],[240.266,692.472],[374.647,482.394],[412.891,361.44],[505.12,262.247],[457.482,167.381],[493.706,106.44],[459.338,40.481],[518.309,-30.548],[499.177,-115.352],[527.099,-199.594],[490.212,-275.066],[449.77,-446.887],[262.625,-465.202],[-43.506,-507.727],[-277.735,-531.268],[-251.645,-292.269],[-387.929,-81.148],[-375.692,79.865],[-415.933,188.729]],"c":true}]},{"i":{"x":0.3,"y":1},"o":{"x":0.7,"y":0},"t":265,"s":[{"i":[[0,0],[-3.488,-46.974],[-7.083,-10.704],[-50.384,10.385],[-71.67,35.57],[-23.184,29.136],[27.435,79.215],[7.191,56.169],[0,0],[48.6,17.228],[-2.377,28.833],[0,0],[-5.227,45.157],[0,0],[2.983,54.203],[0,0],[71.312,51.495],[114.457,-50.189],[102.589,-171.664],[57.183,-61.877],[-103.727,-76.878],[-75.011,-60.756],[-42.226,-9.257],[-7.015,-39.88]],"o":[[0,0],[4.894,65.91],[-57.083,80.296],[29.616,144.385],[126.33,88.57],[130.816,-15.864],[26.435,-33.785],[93.191,-17.831],[0,0],[13.6,-9.772],[2.376,-28.832],[0,0],[5.329,-46.034],[0,0],[-2.017,-50.797],[0,0],[-27.341,-19.743],[-10.543,-123.189],[-54.412,-80.664],[-57.183,61.877],[-179.273,-48.122],[-91.989,49.756],[-39.226,35.744],[7.015,39.88]],"v":[[-349.083,261.97],[-387.812,356.699],[-349.835,440.312],[-269.534,599.224],[-10.248,718.039],[240.266,692.472],[374.647,482.394],[412.891,361.44],[505.12,262.247],[457.482,167.381],[493.706,106.44],[459.338,40.481],[518.309,-30.548],[499.177,-115.352],[527.099,-199.594],[490.212,-275.066],[449.77,-446.887],[262.625,-465.202],[-43.506,-507.727],[-277.735,-531.268],[-251.645,-292.269],[-387.929,-81.148],[-375.692,79.865],[-415.933,188.729]],"c":true}],"e":[{"i":[[-3.662,2.832],[11.123,38.848],[0,0],[-24.099,12.614],[-12.331,-17.445],[0,0],[-22.67,15.744],[5.125,20.244],[0,0],[-19.091,25.394],[-25.444,4.989],[0,0],[-23.247,20.49],[-1.575,1.495],[0,0],[91.904,70.137],[36.737,0.993],[0,0],[62.798,-23.589],[0,0],[58.721,-116.255],[-47.003,-133.461],[0,0],[-49.983,28.786]],"o":[[31.968,-24.718],[0,0],[-7.772,-39.265],[24.099,-12.615],[12.331,17.445],[15.828,22.611],[17.152,-11.911],[0,0],[-7.796,-30.799],[15.581,-20.725],[0,0],[30.486,-5.977],[1.625,-1.432],[0,0],[83.833,-79.61],[-29.214,-22.296],[0,0],[-67.058,-1.812],[0,0],[-121.926,45.799],[-63.793,126.299],[0,0],[23.866,54.678],[3.878,-2.234]],"v":[[-186.583,565.719],[-152.062,460.449],[-240.146,144.874],[-223.017,70.223],[-158.249,79.164],[-137.234,110.472],[-65.603,115.894],[-45.609,62.439],[-63.38,-7.754],[-45.518,-96.619],[18.206,-136.559],[364.838,-204.519],[446.809,-245.048],[451.677,-249.352],[475.099,-271.594],[459.712,-557.066],[358.27,-592.887],[87.625,-600.202],[-109.007,-567.227],[-204.735,-531.268],[-485.645,-279.269],[-511.929,127.352],[-337.442,527.114],[-197.933,573.228]],"c":true}]},{"t":285}],"ix":2},"nm":"Path 1","mn":"ADBE Vector Shape - Group","hd":false},{"ty":"fl","c":{"a":1,"k":[{"i":{"x":[0.3],"y":[1]},"o":{"x":[0.7],"y":[0]},"t":20,"s":[0.984000052658,0.888999968884,0.657999973671,1],"e":[0.352941185236,0.603921592236,0.462745130062,1]},{"i":{"x":[0.3],"y":[1]},"o":{"x":[0.7],"y":[0]},"t":40,"s":[0.352941185236,0.603921592236,0.462745130062,1],"e":[0.352941185236,0.603921592236,0.462745130062,1]},{"i":{"x":[0.3],"y":[1]},"o":{"x":[0.7],"y":[0]},"t":100,"s":[0.352941185236,0.603921592236,0.462745130062,1],"e":[0.352941185236,0.603921592236,0.462745130062,1]},{"i":{"x":[0.3],"y":[1]},"o":{"x":[0.7],"y":[0]},"t":130,"s":[0.352941185236,0.603921592236,0.462745130062,1],"e":[0.95294123888,0.752941250801,0.223529428244,1]},{"i":{"x":[0.3],"y":[1]},"o":{"x":[0.7],"y":[0]},"t":160,"s":[0.95294123888,0.752941250801,0.223529428244,1],"e":[0.95294123888,0.752941250801,0.223529428244,1]},{"i":{"x":[0.3],"y":[1]},"o":{"x":[0.7],"y":[0]},"t":190,"s":[0.95294123888,0.752941250801,0.223529428244,1],"e":[0.352941185236,0.603921592236,0.462745130062,1]},{"i":{"x":[0.3],"y":[1]},"o":{"x":[0.7],"y":[0]},"t":220,"s":[0.352941185236,0.603921592236,0.462745130062,1],"e":[0.352941185236,0.603921592236,0.462745130062,1]},{"i":{"x":[0.3],"y":[1]},"o":{"x":[0.7],"y":[0]},"t":265,"s":[0.352941185236,0.603921592236,0.462745130062,1],"e":[0.984000052658,0.888999968884,0.657999973671,1]},{"t":285}],"ix":4},"o":{"a":0,"k":100,"ix":5},"r":1,"bm":0,"nm":"Fill 1","mn":"ADBE Vector Graphic - Fill","hd":false},{"ty":"tr","p":{"a":0,"k":[913.918,880.391],"ix":2},"a":{"a":0,"k":[0,0],"ix":1},"s":{"a":0,"k":[100,100],"ix":3},"r":{"a":0,"k":0,"ix":6},"o":{"a":0,"k":100,"ix":7},"sk":{"a":0,"k":0,"ix":4},"sa":{"a":0,"k":0,"ix":5},"nm":"Transform"}],"nm":"Group 1","np":2,"cix":2,"bm":0,"ix":1,"mn":"ADBE Vector Group","hd":false}],"ip":0,"op":300,"st":0,"bm":0},{"ddd":0,"ind":6,"ty":4,"nm":"Cara cambiante","sr":1,"ks":{"o":{"a":1,"k":[{"i":{"x":[0.3],"y":[1]},"o":{"x":[0.7],"y":[0]},"t":210,"s":[100],"e":[0]},{"i":{"x":[0.833],"y":[1]},"o":{"x":[0.167],"y":[0]},"t":230,"s":[0],"e":[0]},{"i":{"x":[0.833],"y":[1]},"o":{"x":[0.167],"y":[0]},"t":265,"s":[0],"e":[100]},{"t":275}],"ix":11},"r":{"a":0,"k":0,"ix":10},"p":{"a":0,"k":[960,960,0],"ix":2},"a":{"a":0,"k":[960,960,0],"ix":1},"s":{"a":0,"k":[100,100,100],"ix":6}},"ao":0,"shapes":[{"ty":"gr","it":[{"ind":0,"ty":"sh","ix":1,"ks":{"a":1,"k":[{"i":{"x":0.3,"y":1},"o":{"x":0.7,"y":0},"t":20,"s":[{"i":[[0,0],[-7.398,46.346],[0,0],[29.942,70.329],[0,0],[30.487,-5.977],[0,0],[15.58,-20.725],[-7.795,-30.799],[0,0],[17.153,-11.911],[15.828,22.611],[0,0],[22.049,-6.232],[0,0],[-8.207,-28.665],[0,0],[31.968,-24.718],[3.878,-2.233],[-88.831,-22.019],[-64.57,20.432],[-7.578,18.006],[4.841,15.097],[0,0],[-5.437,14.134],[0,0],[10.433,0],[0,0],[0,0],[2.511,18.584],[0,0],[0,0],[7.298,20.664]],"o":[[-15.629,-44.255],[0,0],[12.051,-75.481],[0,0],[-23.247,20.49],[0,0],[-25.444,4.989],[-19.092,25.394],[0,0],[5.125,20.244],[-22.67,15.744],[0,0],[-13.14,-18.771],[0,0],[-28.692,8.109],[0,0],[11.123,38.847],[-3.662,2.832],[31.985,84.396],[149.959,37.172],[18.626,-5.894],[6.151,-14.615],[0,0],[-4.625,-14.42],[0,0],[3.745,-9.736],[0,0],[0,0],[17.792,-5.93],[0,0],[0,0],[21.915,0],[0,0]],"v":[[343.191,-96.857],[330.65,-234.918],[338.846,-286.257],[311.465,-509.417],[302.778,-599.379],[191.807,-558.85],[-118.825,-404.89],[-182.548,-364.95],[-200.411,-276.085],[-182.64,-205.892],[-202.634,-152.437],[-272.265,-164.859],[-289.28,-189.167],[-346.047,-225.608],[-380.548,-219.608],[-405.177,-145.957],[-289.093,192.119],[-323.614,297.388],[-334.964,304.897],[-143.108,476.207],[230.657,452.166],[271.93,414.57],[273.959,368.526],[267.566,348.584],[268.821,304.461],[299.523,224.634],[285.649,204.434],[260.42,204.434],[295.373,192.783],[321.712,150.524],[310.418,66.942],[356.138,66.942],[386.086,24.606]],"c":true}],"e":[{"i":[[5.14,20.365],[3.599,20.805],[-0.295,16.535],[57.336,45.945],[21.533,1.992],[45.494,-33.872],[87.124,-9.668],[19.099,-35.272],[21.538,-18.863],[9.309,0.33],[11.815,9.285],[23.684,11.363],[26.669,-25.445],[-23.598,-41.886],[-15.599,-16.386],[-8.207,-28.665],[12.231,-29.659],[31.968,-24.717],[3.878,-2.233],[0.034,-0.242],[-82.344,3.387],[-16.697,10.142],[-14.658,17.252],[-6.735,15.306],[-2.855,15.558],[0.472,11.357],[-2.902,21.157],[-2.631,10.156],[-6.178,14.005],[-5.339,8.747],[-5.133,13.664],[-3.913,20.164],[2.535,22.328]],"o":[[-5.14,-20.365],[-3.599,-20.804],[2.205,-77.965],[-27.414,-17.055],[-17.227,-1.593],[-35.256,21.628],[-100.124,11.168],[-19.099,35.272],[-21.538,18.863],[-9.309,-0.33],[-11.815,-9.285],[-23.684,-11.363],[-26.669,25.445],[17.598,27.386],[15.599,16.386],[0,0],[-12.231,29.658],[-3.662,2.833],[1.14,2.381],[68.284,-178.991],[45.894,-1.888],[16.121,-9.793],[0,0],[6.735,-15.305],[2.855,-15.558],[-0.472,-11.355],[2.902,-21.156],[2.631,-10.156],[6.178,-14.005],[5.339,-8.747],[5.133,-13.664],[3.913,-20.164],[-2.535,-22.328]],"v":[[354.691,-288.357],[339.15,-342.918],[334.846,-408.257],[263.965,-622.667],[199.528,-649.879],[95.807,-626.35],[-69.825,-519.89],[-123.048,-406.45],[-238.911,-241.585],[-278.14,-220.892],[-312.634,-235.937],[-379.765,-327.859],[-506.78,-312.167],[-572.047,-196.608],[-533.548,-108.108],[-414.677,-17.457],[-386.718,49.119],[-435.739,111.387],[-456.089,126.897],[-40.233,489.77],[106.157,271.166],[204.93,243.07],[250.709,202.026],[276.316,160.584],[291.196,111.836],[294.023,73.633],[297.149,30.434],[304.92,-8.066],[315.873,-44.217],[332.712,-81.476],[347.418,-115.558],[360.638,-161.058],[364.586,-235.894]],"c":true}]},{"i":{"x":0.3,"y":1},"o":{"x":0.7,"y":0},"t":40,"s":[{"i":[[5.14,20.365],[3.599,20.805],[-0.295,16.535],[57.336,45.945],[21.533,1.992],[45.494,-33.872],[87.124,-9.668],[19.099,-35.272],[21.538,-18.863],[9.309,0.33],[11.815,9.285],[23.684,11.363],[26.669,-25.445],[-23.598,-41.886],[-15.599,-16.386],[-8.207,-28.665],[12.231,-29.659],[31.968,-24.717],[3.878,-2.233],[0.034,-0.242],[-82.344,3.387],[-16.697,10.142],[-14.658,17.252],[-6.735,15.306],[-2.855,15.558],[0.472,11.357],[-2.902,21.157],[-2.631,10.156],[-6.178,14.005],[-5.339,8.747],[-5.133,13.664],[-3.913,20.164],[2.535,22.328]],"o":[[-5.14,-20.365],[-3.599,-20.804],[2.205,-77.965],[-27.414,-17.055],[-17.227,-1.593],[-35.256,21.628],[-100.124,11.168],[-19.099,35.272],[-21.538,18.863],[-9.309,-0.33],[-11.815,-9.285],[-23.684,-11.363],[-26.669,25.445],[17.598,27.386],[15.599,16.386],[0,0],[-12.231,29.658],[-3.662,2.833],[1.14,2.381],[68.284,-178.991],[45.894,-1.888],[16.121,-9.793],[0,0],[6.735,-15.305],[2.855,-15.558],[-0.472,-11.355],[2.902,-21.156],[2.631,-10.156],[6.178,-14.005],[5.339,-8.747],[5.133,-13.664],[3.913,-20.164],[-2.535,-22.328]],"v":[[354.691,-288.357],[339.15,-342.918],[334.846,-408.257],[263.965,-622.667],[199.528,-649.879],[95.807,-626.35],[-69.825,-519.89],[-123.048,-406.45],[-238.911,-241.585],[-278.14,-220.892],[-312.634,-235.937],[-379.765,-327.859],[-506.78,-312.167],[-572.047,-196.608],[-533.548,-108.108],[-414.677,-17.457],[-386.718,49.119],[-435.739,111.387],[-456.089,126.897],[-40.233,489.77],[106.157,271.166],[204.93,243.07],[250.709,202.026],[276.316,160.584],[291.196,111.836],[294.023,73.633],[297.149,30.434],[304.92,-8.066],[315.873,-44.217],[332.712,-81.476],[347.418,-115.558],[360.638,-161.058],[364.586,-235.894]],"c":true}],"e":[{"i":[[5.14,20.365],[3.599,20.805],[-0.295,16.535],[57.336,45.945],[21.533,1.992],[45.494,-33.872],[87.124,-9.668],[19.099,-35.272],[21.538,-18.863],[9.309,0.33],[11.815,9.285],[23.684,11.363],[26.669,-25.445],[-23.598,-41.886],[-15.599,-16.386],[-8.207,-28.665],[12.231,-29.659],[31.968,-24.717],[3.878,-2.233],[0.034,-0.242],[-82.344,3.387],[-16.697,10.142],[-14.658,17.252],[-6.735,15.306],[-2.855,15.558],[0.472,11.357],[-2.902,21.157],[-2.631,10.156],[-6.178,14.005],[-5.339,8.747],[-5.133,13.664],[-3.913,20.164],[2.535,22.328]],"o":[[-5.14,-20.365],[-3.599,-20.804],[2.205,-77.965],[-27.414,-17.055],[-17.227,-1.593],[-35.256,21.628],[-100.124,11.168],[-19.099,35.272],[-21.538,18.863],[-9.309,-0.33],[-11.815,-9.285],[-23.684,-11.363],[-26.669,25.445],[17.598,27.386],[15.599,16.386],[0,0],[-12.231,29.658],[-3.662,2.833],[1.14,2.381],[68.284,-178.991],[45.894,-1.888],[16.121,-9.793],[0,0],[6.735,-15.305],[2.855,-15.558],[-0.472,-11.355],[2.902,-21.156],[2.631,-10.156],[6.178,-14.005],[5.339,-8.747],[5.133,-13.664],[3.913,-20.164],[-2.535,-22.328]],"v":[[354.691,-288.357],[339.15,-342.918],[334.846,-408.257],[263.965,-622.667],[199.528,-649.879],[95.807,-626.35],[-69.825,-519.89],[-123.048,-406.45],[-238.911,-241.585],[-278.14,-220.892],[-312.634,-235.937],[-379.765,-327.859],[-506.78,-312.167],[-572.047,-196.608],[-533.548,-108.108],[-414.677,-17.457],[-386.718,49.119],[-435.739,111.387],[-456.089,126.897],[-40.233,489.77],[106.157,271.166],[204.93,243.07],[250.709,202.026],[276.316,160.584],[291.196,111.836],[294.023,73.633],[297.149,30.434],[304.92,-8.066],[315.873,-44.217],[332.712,-81.476],[347.418,-115.558],[360.638,-161.058],[364.586,-235.894]],"c":true}]},{"i":{"x":0.3,"y":1},"o":{"x":0.7,"y":0},"t":80,"s":[{"i":[[5.14,20.365],[3.599,20.805],[-0.295,16.535],[57.336,45.945],[21.533,1.992],[45.494,-33.872],[87.124,-9.668],[19.099,-35.272],[21.538,-18.863],[9.309,0.33],[11.815,9.285],[23.684,11.363],[26.669,-25.445],[-23.598,-41.886],[-15.599,-16.386],[-8.207,-28.665],[12.231,-29.659],[31.968,-24.717],[3.878,-2.233],[0.034,-0.242],[-82.344,3.387],[-16.697,10.142],[-14.658,17.252],[-6.735,15.306],[-2.855,15.558],[0.472,11.357],[-2.902,21.157],[-2.631,10.156],[-6.178,14.005],[-5.339,8.747],[-5.133,13.664],[-3.913,20.164],[2.535,22.328]],"o":[[-5.14,-20.365],[-3.599,-20.804],[2.205,-77.965],[-27.414,-17.055],[-17.227,-1.593],[-35.256,21.628],[-100.124,11.168],[-19.099,35.272],[-21.538,18.863],[-9.309,-0.33],[-11.815,-9.285],[-23.684,-11.363],[-26.669,25.445],[17.598,27.386],[15.599,16.386],[0,0],[-12.231,29.658],[-3.662,2.833],[1.14,2.381],[68.284,-178.991],[45.894,-1.888],[16.121,-9.793],[0,0],[6.735,-15.305],[2.855,-15.558],[-0.472,-11.355],[2.902,-21.156],[2.631,-10.156],[6.178,-14.005],[5.339,-8.747],[5.133,-13.664],[3.913,-20.164],[-2.535,-22.328]],"v":[[354.691,-288.357],[339.15,-342.918],[334.846,-408.257],[263.965,-622.667],[199.528,-649.879],[95.807,-626.35],[-69.825,-519.89],[-123.048,-406.45],[-238.911,-241.585],[-278.14,-220.892],[-312.634,-235.937],[-379.765,-327.859],[-506.78,-312.167],[-572.047,-196.608],[-533.548,-108.108],[-414.677,-17.457],[-386.718,49.119],[-435.739,111.387],[-456.089,126.897],[-40.233,489.77],[106.157,271.166],[204.93,243.07],[250.709,202.026],[276.316,160.584],[291.196,111.836],[294.023,73.633],[297.149,30.434],[304.92,-8.066],[315.873,-44.217],[332.712,-81.476],[347.418,-115.558],[360.638,-161.058],[364.586,-235.894]],"c":true}],"e":[{"i":[[5.14,20.365],[3.599,20.805],[-0.295,16.535],[57.336,45.945],[21.533,1.992],[45.494,-33.872],[87.124,-9.668],[19.099,-35.272],[21.538,-18.863],[9.309,0.33],[11.815,9.285],[23.684,11.363],[26.669,-25.445],[-23.598,-41.886],[-15.599,-16.386],[-8.207,-28.664],[12.231,-29.659],[31.968,-24.717],[3.878,-2.233],[0.034,-0.242],[-39.106,2.112],[-16.697,10.142],[-14.658,17.252],[-6.735,15.306],[-2.855,15.559],[0.472,11.357],[-2.902,21.157],[-2.631,10.156],[-6.178,14.006],[-5.339,8.747],[-5.133,13.664],[-3.913,20.164],[2.535,22.328]],"o":[[-5.14,-20.365],[-3.599,-20.804],[6.205,-155.536],[-27.414,-17.055],[-17.227,-1.593],[-35.256,21.628],[-100.124,11.168],[-19.099,35.272],[-21.538,18.863],[-9.309,-0.33],[-11.815,-9.285],[-23.684,-11.363],[-26.669,25.445],[17.598,27.386],[15.599,16.386],[0,0],[-12.231,29.658],[-3.662,2.833],[1.14,2.38],[68.284,-178.991],[45.866,-2.477],[16.121,-9.793],[0,0],[6.735,-15.305],[2.855,-15.558],[-0.472,-11.356],[2.902,-21.156],[2.631,-10.156],[6.178,-14.005],[5.339,-8.747],[5.133,-13.664],[3.913,-20.164],[-2.535,-22.328]],"v":[[392.691,-289.287],[377.15,-343.848],[372.846,-409.187],[277.965,-658.667],[191.528,-685.879],[89.807,-660.35],[-69.825,-519.89],[-123.048,-406.45],[-238.911,-241.586],[-262.14,-244.892],[-288.634,-273.937],[-355.765,-365.86],[-506.78,-312.167],[-572.047,-196.608],[-533.548,-108.108],[-414.677,-17.457],[-386.718,49.119],[-435.739,111.387],[-456.089,126.898],[-8.233,493.77],[106.157,271.166],[242.93,242.141],[288.709,201.096],[314.316,159.654],[329.196,110.906],[332.023,72.704],[335.149,29.505],[342.92,-8.996],[353.873,-45.147],[370.712,-82.405],[385.418,-116.488],[398.638,-161.988],[402.586,-236.824]],"c":true}]},{"i":{"x":0.3,"y":1},"o":{"x":0.7,"y":0},"t":100,"s":[{"i":[[5.14,20.365],[3.599,20.805],[-0.295,16.535],[57.336,45.945],[21.533,1.992],[45.494,-33.872],[87.124,-9.668],[19.099,-35.272],[21.538,-18.863],[9.309,0.33],[11.815,9.285],[23.684,11.363],[26.669,-25.445],[-23.598,-41.886],[-15.599,-16.386],[-8.207,-28.664],[12.231,-29.659],[31.968,-24.717],[3.878,-2.233],[0.034,-0.242],[-39.106,2.112],[-16.697,10.142],[-14.658,17.252],[-6.735,15.306],[-2.855,15.559],[0.472,11.357],[-2.902,21.157],[-2.631,10.156],[-6.178,14.006],[-5.339,8.747],[-5.133,13.664],[-3.913,20.164],[2.535,22.328]],"o":[[-5.14,-20.365],[-3.599,-20.804],[6.205,-155.536],[-27.414,-17.055],[-17.227,-1.593],[-35.256,21.628],[-100.124,11.168],[-19.099,35.272],[-21.538,18.863],[-9.309,-0.33],[-11.815,-9.285],[-23.684,-11.363],[-26.669,25.445],[17.598,27.386],[15.599,16.386],[0,0],[-12.231,29.658],[-3.662,2.833],[1.14,2.38],[68.284,-178.991],[45.866,-2.477],[16.121,-9.793],[0,0],[6.735,-15.305],[2.855,-15.558],[-0.472,-11.356],[2.902,-21.156],[2.631,-10.156],[6.178,-14.005],[5.339,-8.747],[5.133,-13.664],[3.913,-20.164],[-2.535,-22.328]],"v":[[392.691,-289.287],[377.15,-343.848],[372.846,-409.187],[277.965,-658.667],[191.528,-685.879],[89.807,-660.35],[-69.825,-519.89],[-123.048,-406.45],[-238.911,-241.586],[-262.14,-244.892],[-288.634,-273.937],[-355.765,-365.86],[-506.78,-312.167],[-572.047,-196.608],[-533.548,-108.108],[-414.677,-17.457],[-386.718,49.119],[-435.739,111.387],[-456.089,126.898],[-8.233,493.77],[106.157,271.166],[242.93,242.141],[288.709,201.096],[314.316,159.654],[329.196,110.906],[332.023,72.704],[335.149,29.505],[342.92,-8.996],[353.873,-45.147],[370.712,-82.405],[385.418,-116.488],[398.638,-161.988],[402.586,-236.824]],"c":true}],"e":[{"i":[[5.14,20.365],[3.599,20.805],[-0.295,16.535],[57.336,45.945],[21.533,1.992],[45.494,-33.872],[87.124,-9.668],[19.099,-35.272],[21.538,-18.863],[9.309,0.33],[11.815,9.285],[23.684,11.363],[26.669,-25.445],[-23.598,-41.886],[-15.599,-16.386],[-8.207,-28.664],[12.231,-29.659],[31.968,-24.717],[3.878,-2.233],[0.034,-0.242],[-39.106,2.112],[-16.697,10.142],[-14.658,17.252],[-6.735,15.307],[-2.855,15.559],[0.472,11.357],[-2.902,21.157],[-2.631,10.156],[-6.178,14.006],[-5.339,8.747],[-5.133,13.664],[-3.913,20.164],[2.535,22.328]],"o":[[-5.14,-20.365],[-3.599,-20.804],[6.205,-155.536],[-27.414,-17.055],[-17.227,-1.593],[-35.256,21.628],[-100.124,11.168],[-19.099,35.272],[-21.538,18.863],[-9.309,-0.33],[-11.815,-9.286],[-23.684,-11.363],[-26.669,25.445],[17.598,27.386],[15.599,16.386],[0,0],[-12.231,29.658],[-3.662,2.833],[1.14,2.38],[68.284,-178.991],[45.866,-2.477],[16.121,-9.793],[0,0],[6.735,-15.305],[2.855,-15.558],[-0.472,-11.356],[2.902,-21.156],[2.631,-10.156],[6.178,-14.005],[5.339,-8.747],[5.133,-13.664],[3.913,-20.164],[-2.535,-22.328]],"v":[[392.691,-289.287],[377.15,-343.848],[372.846,-409.187],[277.965,-658.667],[191.528,-685.879],[89.807,-660.35],[-69.825,-519.89],[-123.048,-406.45],[-239.051,-353.586],[-262.28,-356.892],[-288.774,-385.937],[-355.765,-365.859],[-506.78,-312.167],[-572.047,-196.608],[-533.548,-108.108],[-414.677,-17.457],[-386.718,49.119],[-435.739,111.387],[-456.089,126.897],[-8.233,493.77],[106.157,271.166],[242.93,242.141],[288.709,201.096],[314.316,159.654],[329.196,110.906],[332.023,72.704],[335.149,29.505],[342.92,-8.996],[353.873,-45.147],[370.712,-82.405],[385.418,-116.488],[398.638,-161.988],[402.586,-236.824]],"c":true}]},{"i":{"x":0.3,"y":1},"o":{"x":0.7,"y":0},"t":140,"s":[{"i":[[5.14,20.365],[3.599,20.805],[-0.295,16.535],[57.336,45.945],[21.533,1.992],[45.494,-33.872],[87.124,-9.668],[19.099,-35.272],[21.538,-18.863],[9.309,0.33],[11.815,9.285],[23.684,11.363],[26.669,-25.445],[-23.598,-41.886],[-15.599,-16.386],[-8.207,-28.664],[12.231,-29.659],[31.968,-24.717],[3.878,-2.233],[0.034,-0.242],[-39.106,2.112],[-16.697,10.142],[-14.658,17.252],[-6.735,15.307],[-2.855,15.559],[0.472,11.357],[-2.902,21.157],[-2.631,10.156],[-6.178,14.006],[-5.339,8.747],[-5.133,13.664],[-3.913,20.164],[2.535,22.328]],"o":[[-5.14,-20.365],[-3.599,-20.804],[6.205,-155.536],[-27.414,-17.055],[-17.227,-1.593],[-35.256,21.628],[-100.124,11.168],[-19.099,35.272],[-21.538,18.863],[-9.309,-0.33],[-11.815,-9.286],[-23.684,-11.363],[-26.669,25.445],[17.598,27.386],[15.599,16.386],[0,0],[-12.231,29.658],[-3.662,2.833],[1.14,2.38],[68.284,-178.991],[45.866,-2.477],[16.121,-9.793],[0,0],[6.735,-15.305],[2.855,-15.558],[-0.472,-11.356],[2.902,-21.156],[2.631,-10.156],[6.178,-14.005],[5.339,-8.747],[5.133,-13.664],[3.913,-20.164],[-2.535,-22.328]],"v":[[392.691,-289.287],[377.15,-343.848],[372.846,-409.187],[277.965,-658.667],[191.528,-685.879],[89.807,-660.35],[-69.825,-519.89],[-123.048,-406.45],[-239.051,-353.586],[-262.28,-356.892],[-288.774,-385.937],[-355.765,-365.859],[-506.78,-312.167],[-572.047,-196.608],[-533.548,-108.108],[-414.677,-17.457],[-386.718,49.119],[-435.739,111.387],[-456.089,126.897],[-8.233,493.77],[106.157,271.166],[242.93,242.141],[288.709,201.096],[314.316,159.654],[329.196,110.906],[332.023,72.704],[335.149,29.505],[342.92,-8.996],[353.873,-45.147],[370.712,-82.405],[385.418,-116.488],[398.638,-161.988],[402.586,-236.824]],"c":true}],"e":[{"i":[[0,0],[6.099,32.375],[39.795,25.536],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[17.79,-2.109],[-59.14,-100.38],[-100.716,-0.492],[-19.894,11.888],[-14.121,14.863],[-11.342,20.819],[-6.735,15.306],[-3.855,12.128],[-3.028,10.926],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0]],"o":[[0,0],[-6.099,-32.375],[-39.795,-25.536],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[18.79,82.891],[59.14,100.38],[73.285,0.358],[19.894,-11.888],[14.121,-14.863],[11.342,-20.819],[6.735,-15.305],[3.855,-12.129],[3.028,-10.926],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0]],"v":[[350.691,-322.287],[351.15,-408.348],[308.846,-483.187],[-10.07,-499.667],[-95.507,-499.879],[-153.228,-498.35],[-202.86,-497.89],[-237.083,-497.45],[-284.946,-500.585],[-330.175,-499.892],[-379.669,-501.937],[-422.8,-499.86],[-423.78,-216.167],[-421.047,-75.608],[-421.548,-27.108],[-426.677,23.042],[-446.718,32.62],[-487.739,30.387],[-374.089,301.898],[-96.233,490.77],[50.157,447.166],[143.93,365.141],[211.709,269.097],[256.316,179.654],[278.696,122.407],[296.523,69.204],[305.149,31.505],[354.558,-18.495],[352.511,-50.147],[349.35,-109.405],[347.556,-166.487],[345.276,-224.488],[349.086,-262.824]],"c":true}]},{"i":{"x":0.3,"y":1},"o":{"x":0.7,"y":0},"t":160,"s":[{"i":[[0,0],[6.099,32.375],[39.795,25.536],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[17.79,-2.109],[-59.14,-100.38],[-100.716,-0.492],[-19.894,11.888],[-14.121,14.863],[-11.342,20.819],[-6.735,15.306],[-3.855,12.128],[-3.028,10.926],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0]],"o":[[0,0],[-6.099,-32.375],[-39.795,-25.536],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[18.79,82.891],[59.14,100.38],[73.285,0.358],[19.894,-11.888],[14.121,-14.863],[11.342,-20.819],[6.735,-15.305],[3.855,-12.129],[3.028,-10.926],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0]],"v":[[350.691,-322.287],[351.15,-408.348],[308.846,-483.187],[-10.07,-499.667],[-95.507,-499.879],[-153.228,-498.35],[-202.86,-497.89],[-237.083,-497.45],[-284.946,-500.585],[-330.175,-499.892],[-379.669,-501.937],[-422.8,-499.86],[-423.78,-216.167],[-421.047,-75.608],[-421.548,-27.108],[-426.677,23.042],[-446.718,32.62],[-487.739,30.387],[-374.089,301.898],[-96.233,490.77],[50.157,447.166],[143.93,365.141],[211.709,269.097],[256.316,179.654],[278.696,122.407],[296.523,69.204],[305.149,31.505],[354.558,-18.495],[352.511,-50.147],[349.35,-109.405],[347.556,-166.487],[345.276,-224.488],[349.086,-262.824]],"c":true}],"e":[{"i":[[0,0],[6.099,32.375],[39.795,25.536],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[-11.21,-57.109],[-59.14,-100.38],[-100.716,-0.492],[-19.894,11.888],[-14.121,14.863],[-11.342,20.819],[-6.735,15.306],[-3.855,12.128],[-3.028,10.926],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0]],"o":[[0,0],[-6.099,-32.375],[-39.795,-25.536],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[18.79,82.891],[59.14,100.38],[73.285,0.358],[19.894,-11.888],[14.121,-14.863],[11.342,-20.819],[6.735,-15.305],[3.855,-12.129],[3.028,-10.926],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0]],"v":[[350.691,-322.287],[351.15,-408.348],[308.846,-483.187],[-10.07,-499.667],[-95.507,-499.879],[-153.228,-498.35],[-202.86,-497.89],[-237.083,-497.45],[-284.946,-500.585],[-330.175,-499.892],[-379.669,-501.937],[-422.8,-499.859],[-459.78,-414.167],[-477.047,-293.608],[-481.548,-203.108],[-484.677,-124.958],[-510.718,-63.38],[-487.739,30.387],[-374.089,301.898],[-96.233,490.77],[50.157,447.166],[143.93,365.141],[211.709,269.097],[256.316,179.654],[278.696,122.407],[296.523,69.204],[305.149,31.505],[354.558,-18.495],[352.511,-50.147],[349.35,-109.405],[347.556,-166.487],[345.276,-224.488],[349.086,-262.824]],"c":true}]},{"i":{"x":0.3,"y":1},"o":{"x":0.7,"y":0},"t":200,"s":[{"i":[[0,0],[6.099,32.375],[39.795,25.536],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[-11.21,-57.109],[-59.14,-100.38],[-100.716,-0.492],[-19.894,11.888],[-14.121,14.863],[-11.342,20.819],[-6.735,15.306],[-3.855,12.128],[-3.028,10.926],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0]],"o":[[0,0],[-6.099,-32.375],[-39.795,-25.536],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[18.79,82.891],[59.14,100.38],[73.285,0.358],[19.894,-11.888],[14.121,-14.863],[11.342,-20.819],[6.735,-15.305],[3.855,-12.129],[3.028,-10.926],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0]],"v":[[350.691,-322.287],[351.15,-408.348],[308.846,-483.187],[-10.07,-499.667],[-95.507,-499.879],[-153.228,-498.35],[-202.86,-497.89],[-237.083,-497.45],[-284.946,-500.585],[-330.175,-499.892],[-379.669,-501.937],[-422.8,-499.859],[-459.78,-414.167],[-477.047,-293.608],[-481.548,-203.108],[-484.677,-124.958],[-510.718,-63.38],[-487.739,30.387],[-374.089,301.898],[-96.233,490.77],[50.157,447.166],[143.93,365.141],[211.709,269.097],[256.316,179.654],[278.696,122.407],[296.523,69.204],[305.149,31.505],[354.558,-18.495],[352.511,-50.147],[349.35,-109.405],[347.556,-166.487],[345.276,-224.488],[349.086,-262.824]],"c":true}],"e":[{"i":[[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[17.79,-2.109],[-59.14,-100.38],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0]],"o":[[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[18.79,82.891],[59.14,100.38],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0]],"v":[[318.691,-438.287],[269.15,-524.348],[170.846,-611.187],[23.93,-661.667],[-113.507,-675.879],[-171.228,-666.35],[-256.86,-641.89],[-343.083,-629.45],[-368.946,-586.585],[-393.175,-530.892],[-459.669,-519.937],[-472.8,-489.86],[-475.78,-232.167],[-451.047,-119.608],[-447.548,-87.108],[-450.677,-26.958],[-454.718,0.619],[-413.739,104.387],[-344.089,227.898],[-200.233,304.77],[-75.843,315.166],[39.93,315.141],[107.709,285.097],[162.316,225.654],[192.696,164.407],[226.523,91.204],[237.149,33.505],[258.558,-30.495],[272.511,-104.147],[287.35,-123.405],[283.556,-210.487],[309.276,-260.488],[325.086,-368.824]],"c":true}]},{"i":{"x":0.3,"y":1},"o":{"x":0.7,"y":0},"t":220,"s":[{"i":[[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[17.79,-2.109],[-59.14,-100.38],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0]],"o":[[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[18.79,82.891],[59.14,100.38],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0]],"v":[[318.691,-438.287],[269.15,-524.348],[170.846,-611.187],[23.93,-661.667],[-113.507,-675.879],[-171.228,-666.35],[-256.86,-641.89],[-343.083,-629.45],[-368.946,-586.585],[-393.175,-530.892],[-459.669,-519.937],[-472.8,-489.86],[-475.78,-232.167],[-451.047,-119.608],[-447.548,-87.108],[-450.677,-26.958],[-454.718,0.619],[-413.739,104.387],[-344.089,227.898],[-200.233,304.77],[-75.843,315.166],[39.93,315.141],[107.709,285.097],[162.316,225.654],[192.696,164.407],[226.523,91.204],[237.149,33.505],[258.558,-30.495],[272.511,-104.147],[287.35,-123.405],[283.556,-210.487],[309.276,-260.488],[325.086,-368.824]],"c":true}],"e":[{"i":[[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[-96.86,-72.62],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0]],"o":[[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[93.217,69.889],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0]],"v":[[318.691,-438.287],[269.15,-524.348],[170.846,-611.187],[23.93,-661.667],[-113.507,-675.879],[-171.228,-666.35],[-256.86,-641.89],[-343.083,-629.45],[-368.946,-586.585],[-397.175,-578.892],[-459.669,-519.937],[-472.8,-489.86],[-475.78,-232.167],[-451.047,-119.608],[-447.548,-87.108],[-450.677,-26.958],[-454.718,0.619],[-451.739,104.387],[-364.089,251.898],[-200.233,304.77],[-75.843,315.166],[39.93,315.141],[107.709,285.097],[162.316,225.654],[192.696,164.407],[226.523,91.204],[237.149,33.505],[258.558,-30.495],[272.511,-104.147],[287.35,-123.405],[283.556,-210.487],[309.276,-260.488],[325.086,-368.824]],"c":true}]},{"i":{"x":0.3,"y":1},"o":{"x":0.7,"y":0},"t":265,"s":[{"i":[[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[-96.86,-72.62],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0]],"o":[[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[93.217,69.889],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[0,0]],"v":[[318.691,-438.287],[269.15,-524.348],[170.846,-611.187],[23.93,-661.667],[-113.507,-675.879],[-171.228,-666.35],[-256.86,-641.89],[-343.083,-629.45],[-368.946,-586.585],[-397.175,-578.892],[-459.669,-519.937],[-472.8,-489.86],[-475.78,-232.167],[-451.047,-119.608],[-447.548,-87.108],[-450.677,-26.958],[-454.718,0.619],[-451.739,104.387],[-364.089,251.898],[-200.233,304.77],[-75.843,315.166],[39.93,315.141],[107.709,285.097],[162.316,225.654],[192.696,164.407],[226.523,91.204],[237.149,33.505],[258.558,-30.495],[272.511,-104.147],[287.35,-123.405],[283.556,-210.487],[309.276,-260.488],[325.086,-368.824]],"c":true}],"e":[{"i":[[0,0],[-7.398,46.346],[0,0],[29.942,70.329],[0,0],[30.487,-5.977],[0,0],[15.58,-20.725],[-7.795,-30.799],[0,0],[17.153,-11.911],[15.828,22.611],[0,0],[22.049,-6.232],[0,0],[-8.207,-28.665],[0,0],[31.968,-24.718],[3.878,-2.233],[-88.831,-22.019],[-64.57,20.432],[-7.578,18.006],[4.841,15.097],[0,0],[-5.437,14.134],[0,0],[10.433,0],[0,0],[0,0],[2.511,18.584],[0,0],[0,0],[7.298,20.664]],"o":[[-15.629,-44.255],[0,0],[12.051,-75.481],[0,0],[-23.247,20.49],[0,0],[-25.444,4.989],[-19.092,25.394],[0,0],[5.125,20.244],[-22.67,15.744],[0,0],[-13.14,-18.771],[0,0],[-28.692,8.109],[0,0],[11.123,38.847],[-3.662,2.832],[31.985,84.396],[149.959,37.172],[18.626,-5.894],[6.151,-14.615],[0,0],[-4.625,-14.42],[0,0],[3.745,-9.736],[0,0],[0,0],[17.792,-5.93],[0,0],[0,0],[21.915,0],[0,0]],"v":[[343.191,-96.857],[330.65,-234.918],[338.846,-286.257],[311.465,-509.417],[302.778,-599.379],[191.807,-558.85],[-118.825,-404.89],[-182.548,-364.95],[-200.411,-276.085],[-182.64,-205.892],[-202.634,-152.437],[-284.265,-188.859],[-301.28,-213.167],[-360.047,-234.108],[-400.048,-222.108],[-429.177,-159.457],[-421.093,8.119],[-455.614,113.388],[-334.964,304.897],[-143.108,476.207],[230.657,452.166],[271.93,414.57],[273.959,368.526],[267.566,348.584],[268.821,304.461],[299.523,224.634],[285.649,204.434],[260.42,204.434],[295.373,192.783],[321.712,150.524],[310.418,66.942],[356.138,66.942],[386.086,24.606]],"c":true}]},{"t":294}],"ix":2},"nm":"Path 1","mn":"ADBE Vector Shape - Group","hd":false},{"ty":"fl","c":{"a":1,"k":[{"i":{"x":[0.3],"y":[1]},"o":{"x":[0.7],"y":[0]},"t":20,"s":[0.104999998504,0.297000002394,0.170999998205,1],"e":[0.95294123888,0.752941250801,0.223529428244,1]},{"i":{"x":[0.3],"y":[1]},"o":{"x":[0.7],"y":[0]},"t":40,"s":[0.95294123888,0.752941250801,0.223529428244,1],"e":[0.95294123888,0.752941250801,0.223529428244,1]},{"i":{"x":[0.3],"y":[1]},"o":{"x":[0.7],"y":[0]},"t":80,"s":[0.95294123888,0.752941250801,0.223529428244,1],"e":[0.105882361531,0.298039227724,0.172549024224,1]},{"i":{"x":[0.3],"y":[1]},"o":{"x":[0.7],"y":[0]},"t":100,"s":[0.105882361531,0.298039227724,0.172549024224,1],"e":[0.105882361531,0.298039227724,0.172549024224,1]},{"i":{"x":[0.3],"y":[1]},"o":{"x":[0.7],"y":[0]},"t":130,"s":[0.105882361531,0.298039227724,0.172549024224,1],"e":[0.105882361531,0.298039227724,0.172549024224,1]},{"i":{"x":[0.3],"y":[1]},"o":{"x":[0.7],"y":[0]},"t":160,"s":[0.105882361531,0.298039227724,0.172549024224,1],"e":[0.105882361531,0.298039227724,0.172549024224,1]},{"i":{"x":[0.3],"y":[1]},"o":{"x":[0.7],"y":[0]},"t":210,"s":[0.105882361531,0.298039227724,0.172549024224,1],"e":[0.95294123888,0.752941250801,0.223529428244,1]},{"i":{"x":[0.3],"y":[1]},"o":{"x":[0.7],"y":[0]},"t":230,"s":[0.95294123888,0.752941250801,0.223529428244,1],"e":[0.95294123888,0.752941250801,0.223529428244,1]},{"i":{"x":[0.3],"y":[1]},"o":{"x":[0.7],"y":[0]},"t":260,"s":[0.95294123888,0.752941250801,0.223529428244,1],"e":[0.104999998504,0.297000002394,0.170999998205,1]},{"t":275}],"ix":4},"o":{"a":0,"k":100,"ix":5},"r":1,"bm":0,"nm":"Fill 1","mn":"ADBE Vector Graphic - Fill","hd":false},{"ty":"tr","p":{"a":0,"k":[1050.949,1148.722],"ix":2},"a":{"a":0,"k":[0,0],"ix":1},"s":{"a":0,"k":[100,100],"ix":3},"r":{"a":0,"k":0,"ix":6},"o":{"a":0,"k":100,"ix":7},"sk":{"a":0,"k":0,"ix":4},"sa":{"a":0,"k":0,"ix":5},"nm":"Transform"}],"nm":"Group 2","np":2,"cix":2,"bm":0,"ix":1,"mn":"ADBE Vector Group","hd":false}],"ip":0,"op":300,"st":0,"bm":0}]}],"layers":[{"ddd":0,"ind":1,"ty":3,"nm":"Boing","sr":1,"ks":{"o":{"a":0,"k":0,"ix":11},"r":{"a":0,"k":0,"ix":10},"p":{"a":0,"k":[960,960,0],"ix":2},"a":{"a":0,"k":[0,0,0],"ix":1},"s":{"a":1,"k":[{"i":{"x":[0.6,0.6,0.6],"y":[1,1,1]},"o":{"x":[0.167,0.167,0.167],"y":[0.333,0.333,-1.667]},"t":20,"s":[95,95,100],"e":[90,90,100]},{"i":{"x":[0.6,0.6,0.6],"y":[1,1,1]},"o":{"x":[0.167,0.167,0.167],"y":[0,0,0]},"t":30,"s":[90,90,100],"e":[95,95,100]},{"i":{"x":[0.6,0.6,0.6],"y":[1,1,1]},"o":{"x":[0.167,0.167,0.167],"y":[1.5,1.5,1.5]},"t":35,"s":[95,95,100],"e":[95,95,100]},{"i":{"x":[0.6,0.6,0.6],"y":[1,1,1]},"o":{"x":[0.167,0.167,0.167],"y":[0.061,0.061,-0.303]},"t":80,"s":[95,95,100],"e":[90,90,100]},{"i":{"x":[0.6,0.6,0.6],"y":[1,1,1]},"o":{"x":[0.167,0.167,0.167],"y":[0,0,0]},"t":90,"s":[90,90,100],"e":[95,95,100]},{"i":{"x":[0.6,0.6,0.6],"y":[1,1,1]},"o":{"x":[0.167,0.167,0.167],"y":[0,0,0]},"t":95,"s":[95,95,100],"e":[95,95,100]},{"i":{"x":[0.6,0.6,0.6],"y":[1,1,1]},"o":{"x":[0.167,0.167,0.167],"y":[0.061,0.061,-0.303]},"t":140,"s":[95,95,100],"e":[90,90,100]},{"i":{"x":[0.6,0.6,0.6],"y":[1,1,1]},"o":{"x":[0.167,0.167,0.167],"y":[0,0,0]},"t":150,"s":[90,90,100],"e":[95,95,100]},{"i":{"x":[0.6,0.6,0.6],"y":[1,1,1]},"o":{"x":[0.167,0.167,0.167],"y":[0,0,0]},"t":155,"s":[95,95,100],"e":[95,95,100]},{"i":{"x":[0.6,0.6,0.6],"y":[1,1,1]},"o":{"x":[0.167,0.167,0.167],"y":[0.061,0.061,-0.303]},"t":210,"s":[95,95,100],"e":[90,90,100]},{"i":{"x":[0.6,0.6,0.6],"y":[1,1,1]},"o":{"x":[0.167,0.167,0.167],"y":[0,0,0]},"t":220,"s":[90,90,100],"e":[95,95,100]},{"i":{"x":[0.6,0.6,0.6],"y":[1,1,1]},"o":{"x":[0.167,0.167,0.167],"y":[0,0,0]},"t":225,"s":[95,95,100],"e":[95,95,100]},{"i":{"x":[0.6,0.6,0.6],"y":[1,1,1]},"o":{"x":[0.167,0.167,0.167],"y":[0.061,0.061,0]},"t":270,"s":[95,95,100],"e":[90,90,100]},{"i":{"x":[0.6,0.6,0.6],"y":[1,1,1]},"o":{"x":[0.167,0.167,0.167],"y":[0,0,0]},"t":280,"s":[90,90,100],"e":[95,95,100]},{"t":285}],"ix":6}},"ao":0,"ip":0,"op":300,"st":0,"bm":0},{"ddd":0,"ind":2,"ty":0,"nm":"Caras Cambiantes","parent":1,"refId":"comp_0","sr":1,"ks":{"o":{"a":0,"k":100,"ix":11},"r":{"a":0,"k":0,"ix":10},"p":{"a":0,"k":[0,0,0],"ix":2},"a":{"a":0,"k":[960,960,0],"ix":1},"s":{"a":0,"k":[111.111,111.111,100],"ix":6}},"ao":0,"w":1920,"h":1920,"ip":0,"op":300,"st":0,"bm":0}],"markers":[]}
299679

Visites Consulta Externa

1/4
Carta del director

Un exercici amb visió de futur

Josep M. Campistol - Director General

El 2022 ha estat un any en que han conviscut la gestió de pics importants de la COVID-19 i l’aparició de l’epidèmia de Monkey Pox, amb nous reptes que ens han de portar a l’hospital de futur. El mes de maig es va constituir la Comissió Interinstitucional per estudiar el futur emplaçament del Clínic, amb l’encàrrec d’avaluar els condicionaments de la ubicació de l’ampliació de l’hospital al recinte esportiu de la UB, a la Diagonal. Hi participen el Departament de Salut, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona i l’hospital Clínic Barcelona. El seu treball ha de culminar amb la decisió final sobre la ubicació i l’inici del projecte.

Aquest serà el gran objectiu del Clínic els propers anys: comptar amb un nou campus que permeti enfortir encara més la nostra excel·lència com a institució i aprofundeixi en l’aposta per l’assistència, la recerca i la docència. Si volem donar el millor servei als pacients és indispensable comptar amb un nou Clínic. És per això que l’acord entre tots els actors implicats en aquests àmbits és la garantia que el procés tirarà endavant.

Les Dades

Recursos Estructurals
Plantilla Mitjana
Recursos econòmics
Recerca
383

Llits

15

Incubadores

16

Bressols per a nadons

20

Quiròfans

3

Sales de part

4

Sales de radiologia convencional

120

Sales de consulta externa

2

Sales d’angiohemodinàmica i electrofisiologia

25

Places d’hospital de dia sociosanitari

1109

Infermeria

489

Facultatius

375

Administració i gestió

104

Oficis i serveis

4354

Plantilla Totalitzada (professionals que han treballat durant el 2022)

391268

Ingressos liquidats

382708

Obligacions reconegudes

8560

Resultat pressupostari

IDIBAPS

Accedeix a la memòria de recerca de l’IDIBAPS fent clic aquí

Activitat Assistencial

Hospitalització
Activitat Quirúrgica
Programes Intervencionistes de Major Volum i/o Complexitat
Activitat Ambulatòria
24989

Total altes

19144

Altes convencionals

5845

CMA

0

Pes Relatiu Mitjà (PRM)

3

Estada mitjana (sense CMA)

45

% Índex d’ocupació

18

% Pressió d’urgències

14466

Total d’intervencions

11461

Intervencions programades

3005

Intervencions urgents

1534

Parts

426

Cirugia cardiaca major

112

Cirurgia de l’obesitat mòrbida

54

Cirurgia del Parkinson i de l’Epilèpsia

21

Cirurgia fetal d’alta complexitat

2393

Hemodinàmica (cardiaca i hepàtica)

162

Neuroradiologia intervencionista d’alta complexitat

241

Pròtesis de genoll

271

Trasplantaments

92257

Primeres vistes

299679

Visites successives

1

Ratio succ./primeres

79687

Urgències

50520

Hospital de Dia

7377

Cirurgia menor ambulatoria

Direcció per a les Persones

Prevenció de Riscos Laborals
Àrea de Formació
5038

Número de visites realitzades

13923

PCR realitzades

2095

Seguiment casos covid

2308

Número de persones visitades

11114

Participants

64118

Hores

Activitat Docent

Pràctiques clíniques
Formació de Residents
Altres Activitats Formatives
Premis
22

Estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior (Escola Eixample Clínic)

141

Estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior i Mitjà d’altres centres

558

Estudiants de Grau de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB

6

Estudiants de Grau d’altres Facultats de la UB

98

Estudiants de Grau d’altres Universitats

35

Estudiants de Màster Universitari Oficial de la UB

176

Estudiants de Màster i Postgraus Propis de la UB

18

Estudiants de Màster d’altres Universitats/Centres

199

Residents de l’Hospital Clínic

173

Residents d’altres institucions en Rotació Externa

6

Estades Formatives per a Professionals Espanyols

29

Cursos de formació avaluats per la Comissió d’Avaluació d’Activitats Docents (CAAD)

10

Contractes de Recerca / Premis Clínic-MSD / Premi Clínic-Fundació Mutual Mèdica

2/4
Carta del director

Pla Estratègic i nova marca

Josep M. Campistol - Director General

Quatre eixos han marcat el llançament del nou Pla Estratègic 2025: el Clínic proper, sostenible, pioner i intel·ligent. Com l’anterior Nucli, es caracteritza per ser participatiu, per a ser un projecte obert a totes les persones de la casa. El seu objectiu és continuar creixent com a institució i ajudar a fer-ho també als professionals que la formem, sempre amb la visió del pacient al centre.

Pensant també amb el Clínic del futur, aquest exercici s’ha modernitzat la marca i s’ha adaptat la nomenclatura de la institució. L’hospital Clínic Barcelona compta amb un nou logotip que l’identifica com a institució i que comparteix amb la Universitat de Barcelona, per reforçar la relació entre les dues institucions. La nova marca es va presentar en un acte al Paranimf de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut amb l’inici del curs acadèmic i s’anirà implantant de manera progressiva els propers anys.

Des del Clínic busquem de manera constant enfortir la relació amb la nostra àrea d’influència i amb les aliances, especialment amb els hospitals de l’eix de la carretera C-17. Durant el 2022 s’ha iniciat la construcció del nou centre de radioteràpia oncològica al costat de l’hospital de Granollers que el 2023, gestionat pel Clínic, ja donarà servei als centres d’aquest eix.

Els transplantaments han protagonitzat una part important de l’activitat. S’han realitzat per primer cop 9 transplantaments en 48 hores. S’han fet més de 200 transplantaments renals per primer cop a Espanya, es va fer el segon transplantament d’úter i som líders en pàncrees. Les dades indiquen que durant el 2022 l’hospital va fer un 42% més de trasplantaments respecte el 2021.

NUCLI2025

Expandim l’Univers Clínic

L’hospital ha sigut impulsant el seu Pla Estratègic NUCLI2025, el Nou Univers Clínic, expandint-lo sobre els seus tres pilars bàsics: Pacients, Professionals i Recursos. Els Instituts, Direccions, Serveis i Àrees de l’hospital han seguit treballant conjuntament definint projectes transversals impulsats i amb la participació dels propis professionals de l’hospital, al voltant de quatre grans eixos:

 

Un Clínic que entén i cuida a Pacients, Cuidadors i Professionals, facilitant espais d’escolta, col·laboració i acompanyament, i liderant amb Generositat, Confiança i Gratitud
Un Clínic que aconsegueix solucions àgils i eficaces, aprofitant recursos, connectant professionals i aplicant el millor coneixement
Un Clínic que té cura d’ell mateix i del seu entorn, descobrint i aplicant nous hàbits més conscients i equilibrats.
Un Clínic que cerca i desenvolupa noves i millors formes de proveir salut, experimentant, innovant i qüestionant-se dia a dia.
3/4
Carta del director

Fites assistencials

Josep M. Campistol - Director General

Són un número ingent les fites assistencials aconseguides, però crec que és important destacar s’ha potenciat l’hospitalització domiciliària (HDOM) fins a 72 llits a l’àrea d’influència. És una alternativa que permet rebre els pacients l’atenció mèdica a casa. També s’ha inaugurat, a la Seu Plató, la nova sala d’ortogeriatria, amb un total de 16 llits. A una de les sales d’oncologia s’ha inaugurat l’Espai Final de Vida, amb el suport de la Fundació “la Caixa”, que permet una millor intimitat dels pacients i els seus familiars. També ha estat bona notícia un tancament: el de la Unitat d’Hepatitis Vírica. L’aplicació de noves tècniques i l’eficàcia dels tractaments ha fet que aquesta estructura assistencial ja no sigui necessària.

Al Congrés Mundial de Sida, a Montreal, es va anunciar un cas únic de curació funcional del VIH, amb una pacient del Clínic i l’agència Europea del Medicament va designar Prime el CAR-T ARI 0001.

Les Notícies de l’Any

Institucional
Assistència
Recerca
Docència
Infermeria
30 de desembre de 2022
El millor de 2022 al Clínic
Llegir la notícia
22 de desembre de 2022
El Servei d’Immunologia del Clínic celebra el 50è aniversari
Llegir la notícia
20 de desembre de 2022
Reveal Genomics rep el Premi Joan Roget a la transferència de coneixement
Llegir la notícia
19 de desembre de 2022
Vuit projectes premiats en la segona edició dels Premis Campus Clínic
Llegir la notícia
19 de desembre de 2022
El Clínic Barcelona i Marc Márquez impulsen un projecte de cooperació per millorar la salut oftalmològica a Haití
Llegir la notícia
19 de desembre de 2022
La Marató recapta més de vuit milions per la recerca de la malalties cardiovasculars
Llegir la notícia
16 de desembre de 2022
El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia celebra 50 anys i consolida la seva aposta per la cirurgia robòtica
Llegir la notícia
15 de desembre de 2022
El Servei de Microbiologia del Clínic guanya el premi Francisco Soria Melguizo
Llegir la notícia
7 de desembre de 2022
El Clínic guanya tres premis TOP20 2022 als millors hospitals
Llegir la notícia
5 de desembre de 2022
El Clínic celebra l’acte d’agraïment a les persones voluntàries d’Amics del Clínic
Llegir la notícia
30 de novembre de 2022
Nova convocatòria dels Contractes de Recerca Avançada Joan Rodés i Josep Baselga
Llegir la notícia
30 de novembre de 2022
Neix l’Observatori d’Experiència Pacient
Llegir la notícia
29 de novembre de 2022
Els Drs. Badia, Dalmau, Urbano- Ispizua i la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere, Premis de l'Excel·lència......
Llegir la notícia
29 de novembre de 2022
El Clínic se suma al Giving Tuesday amb el repte “Dóna recerca per donar vida”
Llegir la notícia
28 de novembre de 2022
El Clínic i Huwaei s'uneixen per impulsar la digitalització de la indústria sanitària
Llegir la notícia
25 de novembre de 2022
25 de novembre: manifest del Clínic pel Dia Mundial contra la Violència Masclista 2022
Llegir la notícia
24 de novembre de 2022
El Clínic consolida el seu model integral d’atenció a les agressions sexuals en un context de més demanda
Llegir la notícia
22 de novembre de 2022
Vora 250 alumnes participen en els tallers científics del "Generació Ciència"
Llegir la notícia
21 de novembre de 2022
El Clínic és el primer hospital de Catalunya que arriba als 200 trasplantaments de ronyó en un any
Llegir la notícia
17 de novembre de 2022
El Clínic i Costaisa signen un conveni de col·laboració per a la implementació del seu assistent de prescripció farmacéutica
Llegir la notícia
15 de novembre de 2022
Arrenca la VI edició del Concurs de Fotografia de l'IDIBAPS
Llegir la notícia
15 de novembre de 2022
L’IDIBAPS obre les portes dels seus laboratoris
Llegir la notícia
14 de novembre de 2022
L’IDIBAPS celebra 25 anys d’història
Llegir la notícia
11 de novembre de 2022
TIME reconeix HER2DX® com un dels millors invents del 2022
Llegir la notícia
11 de novembre de 2022
L'IDIBAPS celebra el 25è aniversari convertit en el principal centre de recerca biomèdica de l'Estat
Llegir la notícia
7 de novembre de 2022
L'IDIBAPS organitza una nova edició del "Generació Ciència"
Llegir la notícia
28 de octubre de 2022
'Sumar pel ciutadà i pel professional' centra la VI Jornada d’Innovació de l’Aliança Estratègica C-17
Llegir la notícia
21 de octubre de 2022
El Clínic celebra la XV Jornada Anual de la Direcció Infermera
Llegir la notícia
18 de octubre de 2022
La Paz i el Clínic repeteixen com els hospitals públics amb millor reputació d'Espanya
Llegir la notícia
13 de octubre de 2022
El Dr. Albert Biete, Acadèmic Electe de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
Llegir la notícia
7 de octubre de 2022
El Clínic participa en un estudi per aplicar la robòtica en el dia a dia de l’hospital
Llegir la notícia
26 de setembre de 2022
Milers de persones diuen prou a la violència sexual durant el concert de ‘Els40’ de les Festes de la Mercè
Llegir la notícia
22 de setembre de 2022
El Clínic comença un assaig d’immunoteràpia basada en limfòcits infiltrants de tumors (TILs) en càncer de mama triple negatiu
Llegir la notícia
21 de setembre de 2022
El Clínic impulsa la campanya "Prou violència sexual. Et queda clar?"
Llegir la notícia
15 de setembre de 2022
Una exposició, un llibre i una taula rodona per celebrar el 40è aniversari de l’edifici nou d’Urgències del Clínic
Llegir la notícia
15 de setembre de 2022
El Clínic i el MACBA impulsen accions vinculades a l’art per millorar el benestar dels pacients
Llegir la notícia
27 de juliol de 2022
Setanta infants han participat a la V edició del Casal d’estiu de l’IDIBAPS
Llegir la notícia
26 de juliol de 2022
Mauricio, jove pianista: “La música segur que ajuda als pacients a recuperar-se”
Llegir la notícia
25 de juliol de 2022
El Dr. Pere Ginès rep l’EASL Recognition Award 2022
Llegir la notícia
22 de juliol de 2022
Treballadors de l'Associació Espanyola Contra el Càncer visiten l'IDIBAPS
Llegir la notícia
14 de juliol de 2022
El Clínic consolida la seva aposta en projectes m-Health i salut digital
Llegir la notícia
12 de juliol de 2022
El Clínic publica el llibre ‘COVID-19. Cròniques d’una pandèmia’ en reconeixement als professionals de l’hospital
Llegir la notícia
1 de juliol de 2022
El Clínic i l'AWS col·laboren per impulsar la innovació en l'atenció al pacient
Llegir la notícia
30 de juny de 2022
Investigadors del Clínic-IDIBAPS reben dos ajuts de la Fundació Mutua Madrileña
Llegir la notícia
29 de juny de 2022
Casa Tarradellas col·labora amb el projecte de recerca Stop Diàlisi del Clínic-IDIBAPS
Llegir la notícia
23 de juny de 2022
El Clínic acull l'exposició 'Cuadros con Esperanza' per conscienciar sobre el càncer de mama triple negatiu metastàsic
Llegir la notícia
9 de juny de 2022
L'IDIBAPS renova el reconeixement europeu “HR Excellence in research”
Llegir la notícia
1 de juny de 2022
El Clínic celebra els 50 anys del Servei de Pneumologia i Al·lèrgia respiratòria
Llegir la notícia
31 de maig de 2022
L'IDIBAPS rep la visita d'una delegació de periodistes científics europeus
Llegir la notícia
31 de maig de 2022
El Clínic se suma al Dia Mundial Sense Tabac 2022
Llegir la notícia
30 de maig de 2022
El Clínic participa en les concentracions #16MilionsDeGRÀCIES
Llegir la notícia
27 de maig de 2022
Finalitza la Primera edició del curs "Avaluació de l'experiència de pacients: primers passos"
Llegir la notícia
25 de maig de 2022
Els Drs. Miró i Vieta, escollits membres numeraris de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
Llegir la notícia
20 de maig de 2022
L’IDIBAPS exposa les imatges finalistes del concurs de fotografia científica 2022
Llegir la notícia
19 de maig de 2022
La Dra. Joana Ferrer, Acadèmica Corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
Llegir la notícia
18 de maig de 2022
Lliurats els Contractes de Recerca Avançada Fundació BBVA – Hospital Clínic Barcelona Joan Rodés-Josep Baselga en Onco……
Llegir la notícia
16 de maig de 2022
Es constitueix la Comissió Interinstitucional per estudiar el futur emplaçament del Clínic
Llegir la notícia
16 de maig de 2022
Inscripcions obertes per a la V edició del Casal d’estiu de l’IDIBAPS
Llegir la notícia
12 de maig de 2022
El Clínic s'omple de música en el Dia Internacional de la Infermera
Llegir la notícia
11 de maig de 2022
El Clínic celebra el 25è aniversari de la primera endopròtesi
Llegir la notícia
9 de maig de 2022
Pacients amb malaltia inflamatòria intestinal visiten l’IDIBAPS
Llegir la notícia
5 de maig de 2022
El Clínic i MSD signen un acord de col·laboració per avançar en medicina de precisió i fomentar la investigació
Llegir la notícia
28 de abril de 2022
El festival de música Endofest donarà a conèixer l’endometriosi i recaptarà fons per a la seva investigació a l’Hospital Clínic
Llegir la notícia
22 de abril de 2022
Entrega dels premis del V edició del Concurs de fotografia científica de l’IDIBAPS
Llegir la notícia
22 de abril de 2022
El Clínic viu un Sant Jordi ple d’activitats per a pacients i professionals
Llegir la notícia
12 de abril de 2022
Les sales de la Fundació Clínic - IDIBAPS estrenen nom
Llegir la notícia
5 de abril de 2022
Professionals del Clínic guardonats en la desena edició dels Premis Pedrera Talents
Llegir la notícia
4 de abril de 2022
El Dr. Bernal, guardonat amb el Premi Nacional de Visió i Audiologia
Llegir la notícia
28 de març de 2022
Ja tenim les quinze imatges finalistes del concurs de fotografia científica de l'IDIBAPS 2022
Llegir la notícia
23 de març de 2022
El Clínic presenta el projecte d'ajuda humanitària S.O.S. Ucraïna
Llegir la notícia
15 de març de 2022
El FAHID fa una aportació de 10.000 € a Farmamundi per enviar medicaments i material sanitari a Ucraïna
Llegir la notícia
14 de març de 2022
Arriba la vuitena edició d’“El Cínic enamora”, el concurs de microrelats de Sant Jordi al Clínic
Llegir la notícia
11 de març de 2022
Desenes d’iniciatives solidàries en favor del Clínic capten 300.000€ durant tot el 2021
Llegir la notícia
8 de març de 2022
El Clínic commemora el Dia de la Dona posant èmfasi en la sostenibilitat
Llegir la notícia
7 de març de 2022
Entrevista al Dr. Yaroslau Compta Hirnyj: “La societat russa viu en un règim dictatorial on no hi ha llibertats”
Llegir la notícia
4 de març de 2022
El Clínic celebra el Dia Mundial del Ronyó amb diverses activitats
Llegir la notícia
1 de març de 2022
Obertes les votacions populars de la V edició del Concurs de fotografia científica de l’IDIBAPS
Llegir la notícia
25 de febrer de 2022
Argimon agraeix als professionals del Clínic el seu compromís i esforç durant els 2 anys de pandèmia
Llegir la notícia
24 de febrer de 2022
Dos anys des del primer diagnòstic de COVID-19 a Catalunya
Llegir la notícia
21 de febrer de 2022
24 professionals recorden els 24 mesos de pandèmia
Llegir la notícia
15 de febrer de 2022
El Clínic ja és centre de referència europeu en 11 grups de malalties minoritàries
Llegir la notícia
4 de febrer de 2022
Primera pedra del nou Centre d’Oncologia Radioteràpica de la C17
Llegir la notícia
1 de febrer de 2022
La Fundació Clínic i l'IDIBAPS s'uneixen a la marató d'estalvi energètic
Llegir la notícia
17 de gener de 2022
El Clínic ha fet 239 trasplantaments durant el 2021
Llegir la notícia
11 de gener de 2022
L'IDIBAPS posa en marxa un programa de xerrades divulgatives al Centre Cívic Casa Golferichs
Llegir la notícia
23 de novembre de 2022
Sheila Avilés: “Viure amb dolor requereix un sobre esforç mental molt important”
Llegir la notícia
15 de novembre de 2022
El Clínic líder espanyol en trasplantaments de ronyó i pàncrees
Llegir la notícia
9 de novembre de 2022
L'hospitalització a domicili del Clínic augmenta la capacitat d’atenció arribant a 72 pacients, el dispositiu més gran de Catalunya
Llegir la notícia
25 de octubre de 2022
Agustí Rovira: "No sé si aquest trasplantament m'allargarà la vida, però sí que m'ha donat més qualitat de vida"
Llegir la notícia
20 de octubre de 2022
Què fer si creiem que hem ingerit bolets tòxics?
Llegir la notícia
18 de octubre de 2022
El Clínic centra la jornada del mes del càncer de fetge en l’experiència del pacient
Llegir la notícia
30 de setembre de 2022
La Secció d'Arrítmies del Servei de Cardiologia del Clínic fa 30 anys
Llegir la notícia
20 de setembre de 2022
Nou projecte per millorar al diagnòstic del càncer colorectal mitjançant intel·ligència artificial
Llegir la notícia
9 de setembre de 2022
El Clínic lidera els primers informes sobre alcohol, embaràs i el Trastorn de l’Espectre Alcohòlic Fetal a l’Estat espanyol
Llegir la notícia
7 de setembre de 2022
El Clínic fa servir l’implant de drenatge més punter que hi ha en cirurgia de glaucoma
Llegir la notícia
2 de setembre de 2022
El Clínic compta amb un nou sistema que assisteix en el procés d'obtenció de mostres per al laboratori
Llegir la notícia
10 de agost de 2022
El Clínic desenvolupa una mascareta individualitzada per a la ventilació no invasiva neonatal impresa amb tecnologia 3D
Llegir la notícia
21 de juliol de 2022
El Clínic posa en marxa una nova sala d’ortogeriatria per a pacients majors de 75 anys amb una fractura de fèmur
Llegir la notícia
19 de juliol de 2022
L'Hospital Clínic de Barcelona ha realitzat el seu segon trasplantament d'úter
Llegir la notícia
30 de juny de 2022
El Clínic, primer hospital d'Espanya en utilitzar amb èxit una nova tècnica per a la cirurgia de pedres al ronyó
Llegir la notícia
28 de juny de 2022
L'Hospital Sant Joan de Déu i l'Hospital Clínic fan amb èxit el primer trasplantament de ronyó d'un mateix donant a dos germans bessons
Llegir la notícia
22 de juny de 2022
El Clínic, pioner a Espanya en femoroplàsties de pròtesi de maluc
Llegir la notícia
17 de juny de 2022
El Clínic aposta pel cribratge universal del citomegalovirus en el primer trimestre de l’embaràs
Llegir la notícia
15 de juny de 2022
La Unitat d’Hepatitis Víriques del Clínic tanca després de 10 anys d’èxit
Llegir la notícia
7 de juny de 2022
El Clínic incorpora una plataforma d’intel·ligència artificial en Radiologia
Llegir la notícia
24 de maig de 2022
Sisè any de la campanya 'Atenció Pell' impulsada pel Col·legi de farmacèutics de Barcelona i el Clínic
Llegir la notícia
13 de maig de 2022
Miquel Palachi: “Se m'ha parat el cor 20 vegades”
Llegir la notícia
5 de maig de 2022
El Clínic realitza 100 cirurgies robòtiques de genoll en només 16 mesos
Llegir la notícia
25 de abril de 2022
9 trasplantaments en 48 hores, tot un record en època de pandèmia
Llegir la notícia
22 de març de 2022
El Servei de Cardiologia del Clínic celebra 50 anys com a referent nacional i internacional en assistència, recerca i docència
Llegir la notícia
16 de març de 2022
El Clínic, pioner a Europa en una nova tècnica per revertir la infertilitat masculina
Llegir la notícia
14 de març de 2022
Es publica el quart número de la revista XPA & Health Communication
Llegir la notícia
2 de març de 2022
El Clínic, primer hospital d’Espanya en realitzar cirurgies a través de l’ull per extreure tumors de la base del crani
Llegir la notícia
1 de març de 2022
El Clínic ha atès 468 agressions sexuals a Urgències durant el 2021
Llegir la notícia
28 de febrer de 2022
El Clínic realitza per primera vegada 1.000 procediments d’afèresi en un any
Llegir la notícia
25 de febrer de 2022
16 nadons del servei de neonatologia del Clínic s’han disfressat per Carnestoltes
Llegir la notícia
18 de febrer de 2022
Campiona de natació amb 70 anys i una pròtesi a cada maluc
Llegir la notícia
9 de febrer de 2022
El CAR-T ARI-0001 aconsegueix la designació PRIME per part de l'Agència Europea del Medicament
Llegir la notícia
27 de gener de 2022
El Clínic consolida el programa d’estimulació fisiològica del cor per a pacients amb insuficiència cardíaca
Llegir la notícia
19 de gener de 2022
El Clínic incorpora un nou robot per a la millor detecció del càncer de pell
Llegir la notícia
27 de desembre de 2022
La ressonància magnètica podria predir el risc de recaiguda després d’un primer brot psicòtic
Llegir la notícia
21 de desembre de 2022
Francisco Lozano nomenat President de la Societat Catalana d'Immunologia
Llegir la notícia
15 de desembre de 2022
L'IDIBAPS s'uneix a la Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA)
Llegir la notícia
14 de desembre de 2022
Un biomarcador en una anàlisi de sang permet diagnosticar la malaltia d'Alzheimer
Llegir la notícia
1 de desembre de 2022
Un estudi constata que la bretxa digital en les persones grans a l’atenció primària en limita l’accés al Sistema de Salut
Llegir la notícia
30 de novembre de 2022
Mariona Cid reconeguda com a Màster del Col•legi Americà de Reumatologia
Llegir la notícia
25 de novembre de 2022
Elías Campo rep el Premi ASEICA de Recerca en Càncer 2022
Llegir la notícia
15 de novembre de 2022
Vuit investigadors del Clínic-IDIBAPS i la Universitat de Barcelona al rànquing dels millors del món de 2022
Llegir la notícia
14 de novembre de 2022
1er Premi "Lopez Borrasca", de la SETH, al Grup Hemoteràpia-Hemostàsia
Llegir la notícia
10 de novembre de 2022
El Clínic-IDIBAPS i el CIBER signen un acord amb Eiken Chemical per avaluar l'eficàcia d'una nova prova fecal per ...
Llegir la notícia
4 de novembre de 2022
Demostren l’eficàcia d’una nova via per a aconseguir la resincronització del cor en persones amb insuficiència cardíaca
Llegir la notícia
3 de novembre de 2022
Catorze projectes amb participació d'investigadors del Clínic-IDIBAPS reben finançament de la Marató de TV3 per la salut mental
Llegir la notícia
2 de novembre de 2022
Investigadors del Clínic-IDIBAPS participen en les guies per al diagnòstic i tractament de la hipertensió portal
Llegir la notícia
28 de octubre de 2022
Publicat el cas únic de curació funcional del VIH
Llegir la notícia
28 de octubre de 2022
Estudien l'eficàcia de la colquicina i la prednisona en persones grans amb COVID-19
Llegir la notícia
26 de octubre de 2022
L’IDIBAPS participa en el consorci EDIT-B que validarà un innovador test sanguini per al diagnòstic del trastorn bipolar
Llegir la notícia
25 de octubre de 2022
L’IDIBAPS rep dos projectes europeus ERC Sinergy
Llegir la notícia
21 de octubre de 2022
Es posa en marxa 4-Deep Brain Reconstruction, projecte europeu de regeneració cerebral per al tractament de….
Llegir la notícia
20 de octubre de 2022
Els pacients amb cirrosi per fetge gras tenen un risc alt a curt termini de complicacions hepàtiques greus i càncer
Llegir la notícia
17 de octubre de 2022
Un estudi en models animals identifica marques genètiques implicades en les alteracions de memòria associades a la malaltia de Huntington
Llegir la notícia
14 de octubre de 2022
Comença el projecte europeu ColoMARK amb participació de l’IDIBAPS
Llegir la notícia
5 de octubre de 2022
L’evolució de la leucèmia ja està escrita des del seu inici en el moment del diagnòstic
Llegir la notícia
4 de octubre de 2022
Descriuen una signatura genètica que prediu la resposta al tractament amb immunoteràpia en càncer de fetge
Llegir la notícia
30 de setembre de 2022
El 50% de les mares ateses a l'Hospital de Dia Mare-Bebè del Clínic tenia un episodi depressiu major
Llegir la notícia
28 de setembre de 2022
La Fundació Clínic-IDIBAPS convoca la I Beca Extraordinària Estella Matutes per a la recerca en neoplàsies limfoides
Llegir la notícia
27 de setembre de 2022
L’efecte de l’estrès i les estratègies d’afrontament davant la COVID-19 també depenen de l’estat de les xarxes cerebrals abans de la pandèmia
Llegir la notícia
23 de setembre de 2022
L’IDIBAPS participa en el projecte OperA finançat pel programa Horizon Europe
Llegir la notícia
22 de setembre de 2022
Carl H. June “En els pròxims 10 anys aconseguirem superar els obstacles per tractar els tumors sòlids amb les cèl•lules CAR-T”
Llegir la notícia
21 de setembre de 2022
Jordi Bruix rep el premi Nelson Fausto de la 'Internacional Liver Cancer Association'
Llegir la notícia
20 de setembre de 2022
L’IDIBAPS rep tres ajuts de la convocatòria CaixaResearch d’Investigació en Salut 2022
Llegir la notícia
15 de setembre de 2022
Caracteritzen la fase postaguda de l’encefalitis per anticossos contra el receptor de NMDA
Llegir la notícia
14 de setembre de 2022
Identificada una nova diana terapèutica contra el càncer de pulmó més freqüent
Llegir la notícia
8 de setembre de 2022
FiSPlat, una eina d'atenció primària per al cribatge de la fibrosi hepàtica
Llegir la notícia
6 de setembre de 2022
L'IDIBAPS rep una beca ERC-Proof-of-Concept pel desenvolupament d'una plataforma d'entrenament conductual per a ratolins
Llegir la notícia
6 de setembre de 2022
Es posa en marxa el projecte europeu T-FITNESS amb la participació de l'IDIBAPS
Llegir la notícia
16 de agost de 2022
Un estudi liderat per l’Hospital Clínic caracteritza les lesions de verola del mico
Llegir la notícia
5 de agost de 2022
Un estudi en models animals mostra que l’exercici d’alta intensitat afavoreix les lesions vasculars a llarg termini
Llegir la notícia
4 de agost de 2022
Completat el mapa genòmic de la leucèmia limfàtica crònica
Llegir la notícia
29 de juliol de 2022
Investigadors del Clínic-IDIBAPS participen en un estudi que analitza l'expansió del virus de la verola del mico a 16 països
Llegir la notícia
27 de juliol de 2022
Un cas únic de curació funcional del virus del VIH
Llegir la notícia
20 de juliol de 2022
La combinació de biomarcadors en líquid cefaloraquidi i de RM permet diferenciar la malaltia de Parkinson dels parkinsonismes atípics
Llegir la notícia
15 de juliol de 2022
Desenvolupen un model que millora el cribratge del càncer colorectal
Llegir la notícia
14 de juliol de 2022
El virus de la verola del mico es detecta amb freqüència en saliva, semen i altres mostres clíniques de pacients infectats
Llegir la notícia
11 de juliol de 2022
Quina recerca es fa en càncer de pàncrees?
Llegir la notícia
6 de juliol de 2022
Infants i adolescents amb risc genètic de psicosi poden tenir dificultats cognitives que s'associen a alteracions cerebrals i genètiques
Llegir la notícia
4 de juliol de 2022
Un de cada cinc casos de depressió és atribuïble a l’estrès laboral
Llegir la notícia
4 de juliol de 2022
Els Liver Seminars fan 5 anys
Llegir la notícia
1 de juliol de 2022
Identifiquen com personalitzar el tractament amb corticosteroides en pacients diagnosticats de COVID-19 greu
Llegir la notícia
29 de juny de 2022
Investigadors del Clínic-IDIBAPS organitzen una jornada de divulgació pel dia internacional de la fenilcetonúria
Llegir la notícia
28 de juny de 2022
Investigadors del Clínic-IDIBAPS descriuen un nou tractament eficaç en l’arteritis de cèl·lules gegants
Llegir la notícia
27 de juny de 2022
El risc poligènic del funcionament cognitiu està lligat a l'evolució clínica després d'un primer episodi psicòtic
Llegir la notícia
21 de juny de 2022
El CLÍNIC-IDIBAPS lidera un estudi per identificar precoçment les persones que poden desenvolupar la malaltia de Parkinson
Llegir la notícia
20 de juny de 2022
Fàtima Crispi rep el Premi a la Investigació Fundación Jesús Serra 2022
Llegir la notícia
16 de juny de 2022
Oberta la segona convocatòria d'EMERALD, el primer programa de doctorat d'àmbit europeu per a metges
Llegir la notícia
13 de juny de 2022
L'IDIBAPS participa en el desenvolupament d'una nova solució per a la leucèmia limfocítica crònica amb SOPHiA GENETICS i Diagnóstica Longwood
Llegir la notícia
10 de juny de 2022
El biobanc de l’IDIBAPS-Hospital Clínic renova la certificació ISO 9001:2015
Llegir la notícia
7 de juny de 2022
La U. de Neutroimmunologia-Esclerosi múltiple del Clínic-IDIBAPS busca col·laborar amb altres hospitals per dur a terme 3 assajos….
Llegir la notícia
5 de juny de 2022
Un nou tractament és eficaç en el càncer de mama avançat amb baix HER2
Llegir la notícia
31 de maig de 2022
Com han millorat els tractaments per al carcinoma hepatocel·lular?
Llegir la notícia
30 de maig de 2022
Anna Novials rep el Premi Josep Trueta 2022 de l'Acadèmia
Llegir la notícia
30 de maig de 2022
Un nou estudi mostra que els gens poden predir la resposta al tractament de l'artritis i facilita el camí per al desenvolupament de futurs fàrmacs
Llegir la notícia
27 de maig de 2022
L’IDIBAPS i EUROIMMUN signen un nou acord per a la recerca en malalties inflamatòries neuronals
Llegir la notícia
23 de maig de 2022
Un projecte de recerca sobre càncer de mama del Clínic-IDIBAPS rep una beca de la Fundació CRIS
Llegir la notícia
18 de maig de 2022
Quina recerca es fa en malaltia inflamatòria intestinal?
Llegir la notícia
17 de maig de 2022
Minironyons generats al laboratori ajuden a entendre la relació entre la diabetis i la COVID-19
Llegir la notícia
12 de maig de 2022
Set de cada deu pacients amb malaltia de fetge gras no alcohòlic se senten estigmatitzats
Llegir la notícia
6 de maig de 2022
El Clínic-IDIBAPS coordina un registre nacional per fer el seguiment del tractament de la DMAE
Llegir la notícia
4 de maig de 2022
Carlos Castaño, “Premi José Antonio Hedo”, de la Fundació de la Societat Espanyola de Diabetis
Llegir la notícia
29 de abril de 2022
The Lancet Neurology selecciona un treball del Clínic-IDIBAPS entre els cinc més rellevants publicats durant els 20 anys d’història de la revista
Llegir la notícia
28 de abril de 2022
La teràpia de regeneració cel·lular restaura el teixit hepàtic danyat de manera més ràpida
Llegir la notícia
27 de abril de 2022
El Clínic-IDIBAPS participa en un projecte Europeu per millorar la detecció precoç del melanoma
Llegir la notícia
26 de abril de 2022
Una anàlisi de sang permet distingir si uns símptomes són causats per la COVID-19 greu o per la preeclàmpsia en dones embarassades
Llegir la notícia
21 de abril de 2022
Investigadors de l’IDIBAPS participen en les directrius per apropar les teràpies cel·lulars als pacients de Huntington
Llegir la notícia
7 de abril de 2022
Les vacunes contra la COVID-19 no s’associen a l’aparició de trastorns neurològics autoimmunitaris
Llegir la notícia
7 de abril de 2022
Les vacunes contra la COVID-19 no s’associen a l’aparició de trastorns neurològics autoimmunitaris
Llegir la notícia
4 de abril de 2022
Identifiquen els mecanismes neuronals responsables dels antulls durant l’embaràs
Llegir la notícia
31 de març de 2022
El control de la dosi d'un fàrmac contra el rebuig al trasplantament de fetge redueix el risc de desenvolupar càncer
Llegir la notícia
29 de març de 2022
Es defineixen les classes immunes del carcinoma hepatocel·lular amb potencial resposta a immunoteràpia
Llegir la notícia
28 de març de 2022
L’IDIBAPS s’uneix a la plataforma EBRAINS com a membre associat
Llegir la notícia
25 de març de 2022
Investigadors del Clínic-IDIBAPS milloren la prevenció cardiovascular després d'un trasplantament hepàtic
Llegir la notícia
21 de març de 2022
Un estudi aporta nova informació sobre els canvis metabòlics que tenen lloc en dues formes greus i rares d'hipertensió pulmonar
Llegir la notícia
18 de març de 2022
Quina recerca es fa en diabetis?
Llegir la notícia
17 de març de 2022
L'acumulació d'una proteïna associada al Parkinson a les neurones de serotonina desencadena depressió i ansietat
Llegir la notícia
15 de març de 2022
INBRAIN Neuroelectronics signa un acord per desenvolupar neurotecnologia patentada per sis institucions….
Llegir la notícia
14 de març de 2022
Caracteritzen el risc de desenvolupar càncer de fetge en pacients amb malaltia hepàtica avançada després de la curació de l'hepatitis C
Llegir la notícia
10 de març de 2022
Proposen un biomarcador que pot resultar clau en el diagnòstic de brots psicòtics
Llegir la notícia
9 de març de 2022
Una aplicació mòbil permet fer un seguiment continuat de l’ansietat en la vida real
Llegir la notícia
8 de març de 2022
Identifiquen un possible biomarcador de progressió per la malaltia de Parkinson genètica
Llegir la notícia
7 de març de 2022
La colonització rectal per bacteris multiresistents augmenta el risc d'infecció pel germen colonitzador en pacients amb….
Llegir la notícia
22 de febrer de 2022
Plataforma d’imatge per ressonància magnètica: posant llum als òrgans i teixits
Llegir la notícia
22 de febrer de 2022
Adjudicats dos Contractes de Recerca Avançada Fundació BBVA – Hospital Clínic Barcelona Joan Rodés – Josep Baselga a Oncologia i ....
Llegir la notícia
21 de febrer de 2022
Elaboren una nova guia d’intervencions psicològiques en l’esquizofrènia
Llegir la notícia
17 de febrer de 2022
Un nou tractament sense quimioteràpia per al limfoma de cèl·lules del mantell indolent
Llegir la notícia
16 de febrer de 2022
LiverHope: un projecte europeu per millorar l’abordatge de la cirrosi hepàtica
Llegir la notícia
14 de febrer de 2022
Els pacients amb malalties vasculars hepàtiques tenen més risc d'infectar-se per SARS-CoV-2 i tenir complicacions
Llegir la notícia
10 de febrer de 2022
Una combinació de tractaments millora el pronòstic dels pacients d’ictus de manera significativa
Llegir la notícia
10 de febrer de 2022
Per què es manté el sostre de vidre en la recerca?
Llegir la notícia
9 de febrer de 2022
Les persones amb esquizofrènia que participen en els assajos clínics poden no ser representatives de la població que té aquest trastorn
Llegir la notícia
8 de febrer de 2022
Un conveni amb l’IGTP facilita l’accés dels investigadors del Clínic-IDIBAPS al Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge de Catalunya
Llegir la notícia
7 de febrer de 2022
Troben una molècula que connecta el rendiment cognitiu amb el metabolisme
Llegir la notícia
4 de febrer de 2022
4 de febrer: Dia Mundial Contra el Càncer. Quina recerca fem en la malaltia?
Llegir la notícia
2 de febrer de 2022
Una vintena d'investigadores de l'IDIBAPS participaran en el projecte de divulgació #100tífiques
Llegir la notícia
2 de febrer de 2022
Investigadors de l'IDIBAPS descobreixen un dels mecanismes que contribueix al desenvolupament de l'esteatohepatitis no alcohòlica
Llegir la notícia
1 de febrer de 2022
Comença el reclutament de persones voluntàries per a la Fase III de l'assaig clínic de la vacuna contra la COVID-19 d’HIPRA
Llegir la notícia
1 de febrer de 2022
La pneumònia adquirida a la UCI està associada amb la COVID persistent
Llegir la notícia
28 de gener de 2022
La transfusió profilàctica de productes sanguinis no evita el sagnat després del tractament endoscòpic de varius esofàgiques en….
Llegir la notícia
27 de gener de 2022
Identifiquen un nou marcador per al diagnòstic precoç del càncer de pàncrees
Llegir la notícia
26 de gener de 2022
Descriuen marcadors neuronals que prediuen l'eficàcia de la teràpia psicològica en els pacients amb ansietat
Llegir la notícia
25 de gener de 2022
Creen el primer test genòmic per al tractament personalitzat del càncer de mama HER2+
Llegir la notícia
19 de gener de 2022
Descobert un mecanisme molecular implicat en el transport cel•lular del colesterol
Llegir la notícia
12 de gener de 2022
Analitzen la taxa de curació funcional en pacients amb hepatitis B crònica després de la retirada del tractament antiviral
Llegir la notícia
5 de gener de 2022
La mortalitat dels pacients ingressats per COVID-19 a les UCI espanyoles va ser del 31%
Llegir la notícia
13 d'octubre de 2022
El Clínic consolida la seva aposta per la formació professional i inaugura els nous espais d’Eixample Clínic
Llegir la notícia
16 de juny de 2022
El Clínic i la Fundació Vila Casas impulsen la V edició de la Clínic Barcelona Summer School
Llegir la notícia
30 de maig de 2022
El Clínic acull als 107 nous residents
Llegir la notícia
20 de maig de 2022
El Clínic torna a celebrar l’acte de comiat de residents
Llegir la notícia
5 d'abril de 2022
Professionals del Clínic guardonats en la desena edició dels Premis Pedrera Talents
Llegir la notícia
25 de març de 2022
Técnicas de Emergencia Vital: la Simulación es vital
Llegir la notícia
22 de desembre de 2022
IX Jornada de Docència i Recerca del CDB
Llegir la notícia
16 de desembre de 2022
Per segon any consecutiu, millor premi per Infermeria a les Jornades Innovació Campus Clínic
Llegir la notícia
18 de novembre de 2022
Jornades d’Infermeria Quirúrgica Robòtica
Llegir la notícia
10 de novembre de 2022
XII Jornada d’Infermeria dels 5 Hospitals de la Xarxa Interhospitalària de Barcelona Ciutat
Llegir la notícia
2 de novembre de 2022
El projecte CliNit inicia el pilot
Llegir la notícia
24 d'octubre de 2022
XV Jornada Anual de la Direcció Infermera
Llegir la notícia
13 d'octubre de 2022
World Innovation Summit of Health
Llegir la notícia
27 de juny de 2022
Renovació de la Directora d'Infermeria
Llegir la notícia
13 de maig de 2022
Dia internacional de la infermera
Llegir la notícia
24 de març de 2022
Reconeixement a la Direcció Infermera del Clínic
Llegir la notícia
9 de febrer de 2022
La prescripció infermera, una realitat a l’Hospital Clínic
Llegir la notícia

Les Obres de l'Any

Les principals obres que s’han executat, segons el pla previst, són:

Centre de Vacunació d’Adults (1/4), carrer Casanova 150, planta baixa
Centre de Vacunació d’Adults (2/4), carrer Casanova 150, planta baixa
Centre de Vacunació d’Adults (3/4), carrer Casanova 150, planta baixa
Centre de Vacunació d’Adults (4/4), carrer Casanova 150, planta baixa
Unitat de Dolor (1/5) - planta 1ª pavelló 1
Unitat de Dolor (2/5) - planta 1ª pavelló 1
Unitat de Dolor (3/5) - planta 1ª pavelló 1
Unitat de Dolor (4/5) - planta 1ª pavelló 1
Unitat de Dolor (5/5) - planta 1ª pavelló 1
4/4
Carta del director

Compromís amb la societat i amb els pacients

Josep M. Campistol - Director General

En el marc del nostre compromís amb la sostenibilitat, aquest any l’Hospital Clínic s’ha adherit al Pacte Mundial de Nacions Unides, com a principal iniciativa internacional en aquest àmbit i que ens ha d’ajudar a seguir avançant en la integració de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, aportant valor per a la nostra institució i, d’una manera especial, per als nostres professionals, els pacients que atenem i la comunitat amb la que ens relacionem. 

Un exemple del compromís amb el nostre entorn és que hem endegat campanyes públiques contra la violència sexual i de conscienciació, com a centre de referència que som.

M’agradaria destacar que des de fa anys estem consolidant la participació del pacient, com una nova manera de fer quan introduïm innovacions, creem espais o apliquem tècniques, entre altres. La seva opinió és essencial per validar que fem la pràctica correcta.

Amb la publicació de la Memòria 2022 es visualitza la gran dedicació de tots els professionals del Clínic i de totes les empreses i institucions que ens han fet costat durant aquest temps. Un reconeixement sincer a tots ells per fer de l’hospital Clínic Barcelona un centre excel·lent, pioner i innovador, però també compromès amb la seva ciutat i el seu país.

Compromís amb la sostenibilitat

L’hospital Clínic té un ferm compromís amb la sostenibilitat, entenent aquesta des d’una triple perspectiva: la sostenibilitat social integrant el compromís amb els professionals, els pacients i la comunitat amb la que ens relacionem, la sostenibilitat ambiental i la nostra relació amb l’entorn i la sostenibilitat econòmica, que integra el bon govern, la gestió eficient i l’ús responsable dels recursos per promoure un sistema de salut públic i de qualitat.

En línia amb aquests compromisos, l’hospital Clínic s’ha adherit al Pacte Mundial de Nacions Unides, com a principal iniciativa internacional de promoció de la sostenibilitat i que té per objectiu impulsar l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Àmbit social, el nostre compromís amb les persones

Els pacients són la raó de ser de l’hospital Clínic i per això impulsem una atenció basada en l’excel·lència assistencial i la millora continua, amb una visió holística, integral i integradora. En l’àmbit de la gestió de professionals fomentem el lideratge ètic i la gestió basada en valors, vetllant per assegurar la igualtat d’oportunitats, el desenvolupament professional i un entorn de treball segur i saludable. Pel que fa a la comunitat, volem ser un agent actiu del territori, impulsant projectes d’acció social i de cooperació local i internacional, amb una atenció especial cap a les persones més vulnerables.

Àmbit ambiental, tenim cura del nostre entorn

Promovem la sostenibilitat ambiental d’una manera tranversal a tota l’organització, recollint els nostres compromisos en la Política Ambiental, que es deriva en la millora contínua en la gestió ambiental i en el plantejament d’objectius anuals. Gestionem adequadament els residus derivats de la nostra activitat i impulsem projectes de reducció, fem un ús eficient dels recursos naturals com l’aigua i l’energia i volem seguir avançant per reduir les nostres emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, donant resposta a la situació d’emergència climàtica i als seus efectes sobre la salut humana.

Àmbit bon govern, impulsem la gestió eficient en el marc dels nostres valors

Com a institució sanitària pública, tenim un ferm compromís amb el bon govern, la gestió ètica i la transparència. Impulsem també l’establiment d’aliances amb el territori i avancem en àmbits com l’eficiència de processos i la digitalització, donant resposta en tot moment a la nostra vocació d’excel·lència en els nostres tres principals àrees d’acció: l’assistència, la recerca i la docència.

Organització i Persones

Consell de govern
Equip directiu
Instituts
Direcció Mèdica
President

Enric Crous

Vicepresident

Joan Guàrdia

Secretari

Jordi Goixens

Director General

Josep M. Campistol

Vocals

Alfredo García
Mª. Victòria Girona
Josep Llach
Mª. Teresa Mata

Vocals

Glòria Matalí
Montserrat Palacio
Martí Parellada
Francesca Pons

Vocals

Jordi Pujol
Mercè Salvat
Jaume Soler
Núria Terribas

Vocals

Antoni Trilla

Director General

Josep M. Campistol

Director Mèdic

Antoni Castells

Directora Infermera

Gemma Martínez

Directora Economicofinancera i de Control de Gestió

Rosa García

Directora per a les Persones

Pilar Varela

Director d’Estratègia i Planificació

David Font

Director de Recerca i Innovació

Josep Rodès

Directora de Docència

Francesca Pons

Directora de Serveis Generals

Rosa Oliveras

Director d’Infraestructures i Enginyeria Biomèdica

Ferran Rodríguez

Director de Sistemes d’Informació

David Vidal

Director de Qualitat i Seguretat Clínica

Faust Feu

Cap de l’Àrea de Comunicació

Xavier Francàs

Cap de l’Àrea Jurídica

Marc Roda

Cap de Responsabilitat Social Corporativa

Anna Jover

Cap d’Àrea d’Atenció a la Ciutadania

Marta Barahona

Director de l’Institut Clínic d’Oftalmologia

Alfredo Adán

Director de l’Institut Clínic Respiratori

Joan Ramon Badia

Directora de l’Institut Clínic de Neurociències

Josefina Castro

Director del Centre de Diagnòstic per la Imatge

Salvador Pedraza

Director de l’Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatología

Eduard Gratacós

Directora del Centre de Diagnòstic Biomèdic

Àurea Mira

Director de l’Institut Clínic de Medicina i Dermatologia

Josep M. Nicolás

Director de l’Institut Clínic de Nefrologia i Urologia

Beatriu Bayés

Director de l’Institut Clínic d’Especialitats Mèdiques i Quirúrgiques

Josep M. Segur

Directora de l'Institut Clínic Cardiovascular

Marta Sitges

Director de l’Institut Clínic de Malalties Hematooncològiques

Álvaro Urbano

Director de l’Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques

Josep Vidal

Gerent de l'Àrea del Medicament

Concepción Camacho

Gerent de l’Àrea Quirúrgica

Noemi Pou

Director d’Urgències

Miquel Sánchez

Gerent de la Fundació Clínic

Rosa Vilavella

Gerent de Barnaclínic

Carles Loran

Gerent del CAPSBE

Jaume Benavent

ICN (Institut Clínic de Neurociències)
Director/aJosefina Castro
Cap de gestió infermeraLaura Cardete
Cap de gestió economicoadministrativaEstanislau Alcover
Altes (inclou CMA): 2.930
Primeres visites: 19.135
Despesa Directa: 29.981.292
ICMDM (Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques)
Director/aJosep Vidal
Cap de gestió infermeraImma Pérez
Cap de gestió economicoadministrativaJoan Faner
Altes (inclou CMA): 6.313
Primeres visites: 17.343
Despesa Directa: 41.710.455
ICNU (Institut Clínic de Nefrologia i Urologia)
Director/aBeatriu Bayés
Cap de gestió infermeraMarta Quintela
Cap de gestió economicoadministrativaOlga Raventós
Altes (inclou CMA): 4.151
Primeres visites: 10.222
Despesa Directa: 22.106.734
ICMHO (Institut Clínic de Malalties Hematooncològiques)
Director/aÁlvaro Urbano
Cap de gestió infermeraAriadna Domènech
Cap de gestió economicoadministrativaJoan Sánchez
Altes (inclou CMA): 2.703
Primeres visites: 7.380
Despesa Directa: 24.381.302
ICCV (Institut Clínic Cardiovascular)
Director/aMarta Sitges
Cap de gestió infermeraMontserrat Venturas
Cap de gestió economicoadministrativaAnna Rosell
Altes (inclou CMA): 5.576
Primeres visites: 10.773
Despesa Directa: 45.406.326
ICR (Institut Clínic Respiratori)
Director/aJoan Ramon Badia
Cap de gestió infermeraAsun Roel
Cap de gestió economicoadministrativaJoan Sagarra
Altes (inclou CMA): 1.509
Primeres visites: 9.446
Despesa Directa: 12.881.163
ICGON (Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia)
Director/aEduard Gratacós
Cap de gestió infermeraÁngela Arranz
Cap de gestió economicoadministrativaEstrella Fernández
Altes (inclou CMA): 6.433
Primeres visites: 10.344
Despesa Directa: 22.824.954
ICEMEQ (Institut Clínic d’Especialitats Mèdiques i Quirúrgiques)
Director/aJosep Maria Segur
Cap de gestió infermeraAna Alicarte
Cap de gestió economicoadministrativaRoser Monforte
Altes (inclou CMA): 6.561
Primeres visites: 46.510
Despesa Directa: 28.481.141
ICMID (Institut Clínic de Medicina i Dermatologia)
Director/aJosep Maria Nicolás
Cap de gestió infermeraMontse Canalias
Cap de gestió economicoadministrativaMaria José Merino
Altes (inclou CMA): 5.464
Primeres visites: 22.360
Despesa Directa: 55.726.556
ICOF (Institut Clínic d'Oftalmologia)
Director/aAlfredo Adán
Cap de gestió infermeraEsther Armans
Cap de gestió economicoadministrativaMaria José Merino
Altes (inclou CMA): 4.736
Primeres visites: 13.191
Despesa Directa: 11.107.910
CDI (Centre de Diagnòstic per la Imatge)
Director/aSalvador Pedraza
Cap de gestió infermeraDavid Buján
Cap de gestió economicoadministrativaJoan Segarra
Nombre d'exploracions: 394.706
Despesa Directa: 27.251.201
CDB (Centre de Diagnòstic Biomèdic)
Director/aÀurea Mira
Cap de gestió infermeraDolores Jaén
Cap de gestió economicoadministrativaGemma Lorente
Determinacions de lab.: 8.527.242
Estudis Anatomia Patològica: 465.082
Transfusions: 25.498
Pac. en progr. de cribratge: 66.660
Despesa Directa: 50.231.556
Dades globals
Altes (inclou CMA): 3.823
Primeres visites: 22.375
Intervencions quirúrgiques: 28.932
Urgències: 159.374
Despesa Directa: 85.169.781
Àrea Quirúrgica
GerentNoemí Pou
Cap de gestió infermeraTeresa Peix
Cap de gestió economicoadministrativaSusagna Trias
Àrea d'Urgències
Director/aMiquel Sánchez
Cap de gestió infermeraGemma Gallardo
Cap de gestió economicoadministrativaMaria Asenjo
Àrea del Medicament
GerentConcepción Camacho
Cap de gestió infermeraJose Luis Pérez
Cap de gestió economicoadministrativaLorena Toro

Els Informes Complets

Memòria
2021
Memòria
2021
Memòria
2020
Memòria
2020
Memòria
2019
Memòria
2019
Memòria
2018
Memòria
2018
Memòria
2017
Memòria
2017
Memòria
2016
Memòria
2016